POLITICS

“วิษณุ” ยัน รธน.กำหนดคุณสมบัติ รมต.จบแค่ ป.ตรี จึงไม่ตรวจสอบถึง ป.โท-เอก โยน “ธรรมนัส”ตอบเองเรื่องวุฒิการศึกษา

นาย​วิษณุ​ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บอกว่า ตามรัฐธรรมนูญ​มาตรา 160 กำหนดให้รัฐมนตรีต้องจบปริญญาตรีและมีอายุ 35 ปีขึ้นไป ดังนั้นการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของรัฐมนตรีทั้ง 36 คน สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงไม่ได้ดูไปถึงปริญญาโทหรือปริญญาเอก​ และกรณีของร้อยเอกธรรมนัส ก็จบจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งเทียบเท่าวุฒิปริญญาตรี​

ส่วนกรณีการใช้ปริญญาเอกปลอมหรือจะได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือ ก.พ.หรือไม่ ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง และคนที่จะช่วยตรวจสอบได้ดีที่สุดคือ ก.พ.

“ใบปริญญา​ปลอมจะผิดจริยธรรม​นักการเมืองหรือไม่ ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ไม่สามารถตอบได้ว่าใครจะเข้าไปตรวจสอบในเรื่องนี้อีกหรือไม่ และจะถือเป็นการหลอกลวงหรือไม่ ก็ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งเช่นเดียวกัน ขออย่าเอา 2-3 เรื่องมาปนกัน เรื่องนี้ต้องให้ร้อยเอกธรรมนัสเป็นผู้ชี้แจงส่วนจะเชื่อกันหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่อง”

Related Posts

Send this to a friend