POLITICS

รมว.ยุติธรรม เร่ง กรมราชทัณฑ์ พัฒนาพื้นที่เรือนจำ-ทัณฑสถานเปิด เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชื่อ เป็นประโยชน์ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมราชทัณฑ์ มองพื้นที่เพื่อพัฒนาเรือนจำและทัณฑสถานเปิด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยขณะนี้ได้กำหนดเรือนจำทัณฑสถานต้นแบบท่องเที่ยวประจำภาคในระยะแรกออกมาแล้ว คือ

1. ภาคเหนือ – เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จ.เชียงราย

2. ภาคตะวันออก – ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จ.ระยอง เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว จ.ระยอง ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญขา จ.จันทบุรี และเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จ.ตราด

3. ภาคตะวันตก – เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี และเรือนจำกลางราชบุรี

4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จ.นครราชสีมา

5. ภาคใต้ – เรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง จ.ตรัง และทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง จ.พัทลุง

6. ภาคกลาง – เรือนจำจังหวัดอยุธยา

“การพัฒนาเรือนจำ-ทัณฑสถาน เป็นแหล่งท่องเที่ยว ถือเป็นนโยบาย คืนคนดีสู่สังคม ผมมุ่งมั่นจะทำให้สำเร็จ เพราะคนที่ได้ประโยชน์ คือ ผู้ต้องขัง จะได้มีโอกาสฝึกงานและพัฒนาตัวเอง เมื่อกลับคืนสู่สังคมจะได้มีงานทำ หรือมีโอกาสที่จะมีธุรกิจส่วนตัว แม้เวลานี้จะมีเรือนจำบางแห่งได้ลงมือทำแล้ว แต่ผมจะผลักดันให้มีทั่วทุกภาค ขยายไปสู่ทุกจังหวัด” รมว.ยุติธรรมกล่าว

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า อีกไม่นานนี้ตนจะลงพื้นที่สำรวจ ติดตามโครงการต่างๆ ด้วยตนเอง ขอให้ทุกเรือนจำทำให้เต็มที่เพราะเรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ขณะเดียวกันทางกรมราชทัณฑ์ จะต้องพิจารณาพื้นที่ที่มีเรื่องราวและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของกรมราชทัณฑ์เพื่อจัดทำเป็น พิพิธภัณฑ์หรือนิทรรศการให้ประชาชนได้เยี่ยมชม เพื่อเพิ่มกิจกรรมในการท่องเที่ยว

Related Posts

Send this to a friend