POLITICS

“มานพ” ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ปฏิญาณตน เข้าทำหน้าที่ ส.ส. แทน “ธนาธร”

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร แจ้งต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏร กรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พ้นสภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นับตั้งแต่วันที่มีคำวินิจฉัย เมื่อ 23 พ.ย.62 และให้ผู้สมัครบัญชีรายชื่อในลำดับถัดไป คือ นายมานพ คีรีภูวดล ปฏิญาณตนเข้าทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยนายมานพ ถือเป็น ส.ส.ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง จาก จังหวัดเชียงใหม่

Related Posts

Send this to a friend