POLITICS

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย ให้เลื่อนพระราชพิธีเสด็จฯ เลียบพระนครเป็น 12 ธันวาคม 2562

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้ประกาศและเชิญชวนประชาชนร่วมในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครและถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ในวันที่ 24 ตค.เวลา 15.00 น. นั้น

หลังจากการซ้อมย่อย 10 ครั้ง และการซ้อมใหญ่เสมือนจริง ในวันนี้ ที่ประชุม มีข้อสรุปว่า หากยังมีพระราชพิธีในตามกำหนดเวลาเดิมนั้น จะมีอุปสรรคเกี่ยวกับสภาพของน้ำ และสภาพดิน ฟ้า อากาศ รวมถึงไม่สามารถรักษากระบวนแบบแผน และความสวยงาม ไว้ได้ ดังนั้น เพื่อความพร้อมและความสวยงาม รวมถึงไม่กระทบกระเทือนต่อขบวนเรือ ไม่กระทบกระเทือนต่อการเสด็จพระราชดำเนิน และ กระทบต่อประชาชนจึงได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย ที่จะให้เลื่อนกำหนดเวลา ออกไปจากเดิม 24 ตค.นี้ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันพระราชพิธีในวันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562เวลา 15.30 น.

ทั้งนี้ในส่วนของจำนวนเรือ ริ้วขบวนยังคงยิ่งใหญ่ สวยงามเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม ก่อนหน้าที่จะถึงวันที่ 12 ธันวาคม จะมีพิธีการอื่นๆ เช่น การเสด็จพระประภาสสำเพ็ง พระราชพิธีเปิดงานอุ่นไปรัก 5 ธันวาคมวันพ่อแห่งชาติ

โดยในวันจันทร์ที่ 21 ตค.นี้ จะมีการประชุมใหญ่ และแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ มีผู้แทนสำนักพระราชวัง กองทัพเรือ รัฐบาลร่วมแถลงข่าว แต่ในระหว่างนี้ นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงหากไม่แจ้งให้ประชาชนทราบ จะมีกรณีของการจองโรงแรมที่พัก การจองสถานที่ร้านอาหาร หรือการจองตั๋วเดินทางจึงควรแจ้งข่าวให้ประชาชนรับทราบเพื่อให้สามารถวางแผนในการเข้าร่วมพระราชพิธีตามกำหนดการใหม่ได้

Related Posts

Send this to a friend