POLITICS

“ผู้ว่ากทม.” ตั้งศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์ เชื่อมสัญญาณ CCTV พร้อมเรียกดูได้ตลอดเวลา

กทม.ตั้งศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์ และทีมบัญชาการเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ให้ทุกหน่วยงานรายงานตรงมาที่ศูนย์เพื่อสนับสนุนฝ่ายความมั่นคง พร้อมขอให้ประชาชนร่วมกันสอดส่องดูแลพื้นที่ พบเหตุไม่ปกติแจ้ง 191 อย่าแตะต้องเพื่อป้องกันอันตราย

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตั้ง war room ศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์ ที่ศาลาว่าการ กทม. เป็นการเร่งด่วน เพื่อติดตามสถานการณ์ ประสานงาน และให้การสนับสนุนข้อมูลต่างๆ แก่หน่วยงานความมั่นคง กรณีเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้น พร้อมตั้งทีมผู้บัญชาการเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เที่ยงวันนี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าและการประสานงานด้านต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนแก่ฝ่ายความมั่นคง รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นระยะ นอกจากนี้ได้มอบหมายสำนักการจราจรและขนส่งตรวจสอบและเชื่อมสัญญาณจากกล้อง CCTV ทุกจุดมาที่ศูนย์อำนวยการฯ ให้พร้อมเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา

“กทม.ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ร่วมกันสอดส่องดูแลพื้นที่ หากพบวัตถุต้องสงสัย โปรดแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ หรือแจ้ง 191 ครับ อย่าได้ไปหยิบจับ หรือเปิดดูด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันอันตรายและความบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น” ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าว

Related Posts

Send this to a friend