POLITICS

“นิพนธ์” รมช.มหาดไทย ลุยพื้นที่ลพบุรี นครสวรรค์ แก้ไขปัญหาที่ดินให้กลุ่มสมัชชาคนจน

วันนี้ (15 พ.ย. 62) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พร้อมคณะทำงาน ส่วนราชการ ประกอบด้วย กรมที่ดิน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  ลงพื้นที่ ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องความเป็นธรรมของกลุ่มสมัชชาคนจน กรณี มีการออกหนังสือสำคัญที่หลวง(นสล.) ทับที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่ โดยหลังการประชุม รมช.มท.นิพนธ์ และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตที่ดินทำกินของราษฎร

จากนั้น ในช่วงบ่ายได้เดินทางไปประชุมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของกลุ่มสมัชชาคนจนที่อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

Related Posts

Send this to a friend