POLITICS

ทบ. เปิดศูนย์คอลเซ็นเตอร์ ประกันความลับ ส่งตรง ‘บิ๊กแดง’ ประกันความลับผู้แจ้ง

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก กล่าวถึงกรณีกองทัพบก เปิดสายตรง ผบ.ทบ. เปิด สายตรงฯ (คอลเซ็นเตอร์) เบอร์ 02-018-7330 อย่างเป็นทางการแล้ว ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้กำลังพลที่มีปัญหาได้รับการแก้ไข นอกเหนือจากการเปิดให้กำลังพลที่เดือดร้อนได้ร้องทุกข์ ร้องเรียน ตามสายการบังคับบัญชา แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน สังคมรู้สึกว่ากำลังพลไม่ได้รับความเป็นธรรม ผบ.ทบ.จึงได้เปิดสายตรง โดยให้เอกชนที่มีประสบการณ์เข้ามาดำเนินการ ซึ่งเรื่องที่รับไว้ทั้งหมด จะเป็นความลับ และถูกส่งตรงไปถึง ผบ.ทบ.

ทั้งนี้ รอง ผบ.ทบ. ขอให้มั่นใจว่า ผบ.ทบ. มีดุลพินิจในการรับฟังว่าเรื่องใดจริงหรือเท็จ หรือกลั่นแกล้งกัน หากพิจารณาแล้วว่าจริง ผบ.ทบ. ก็จะให้หน่วยงานนั้นตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง ในกรณีที่มีความละเอียดอ่อนมาก ผู้บังคับบัญชาก็จะพิจารณาในเรื่องของความปลอดภัยให้ด้วย เช่น การย้ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกจากหน่วย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกองทัพบก

พลเอก ณัฐพล ระบุอีกว่า ส่วนตัวหวังผลในการเดินสายพบผู้บังคับหน่วยมากกว่า เพื่อให้มีการปรับระบบภายในตัวเอง เปิดกว้างขึ้น โดยเฉพาะขอให้มีช่องทางในการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาได้

Related Posts

Send this to a friend