POLITICS

กระทรวงเกษตรฯ เร่งแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกชดเชยน้ำท่วมภายใน ต.ค.​นี้

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่าและนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนและสำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตรกรรมที่ประสบภัยน้ำท่วมบ้านท่าทางเกวียน ตำบลวังหลวงอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอกธรรมนัส บอกว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยปรับพื้นที่นาที่เสียหายจากน้ำท่วมและถูกทรายทับถม เพื่อเตรียมสำหรับการปลูกข้าวหรือพืชไร่อายุสั้น​ ทดแทนข้าวที่เสียหาย โดยในการประชุม ครม.วันอังคารนี้กระทรวงเกษตรฯจะเสนอขออนุมัติจัดซื้อเมล็ดพันธุ์จากสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศอีกประมาณ 7 หมื่นตัน​ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร และแจกจ่ายให้ให้ทันภายในเดือนตุลาคมนี้​

Related Posts

Send this to a friend