LIFESTYLE

จัดงาน 100 ปีชาตกาล ศ.ระพี สาคริก พร้อมตั้ง ‘หอระพีพิพิธ’ เปิดให้เข้าชมทุกวัน

จัดงาน 100 ปีชาตกาล ศ.ระพี สาคริก พร้อมกันนี้สถาบันอาศรมศิลป์ตั้ง ‘หอระพีพิพิธ’ เปิดเป็นนิทรรศการให้ผู้สนใจเข้าชมได้ทุกวัน

วันนี้ (29 พ.ย. 65) นายพีระพงศ์ สาคริก บุตรชาย ศ.ระพี สาคริก อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยว่า ในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 จะครบรอบวันคล้ายวันเกิด 100 ปีคุณพ่อ ซึ่งมูลนิธิระพี-กัลยา สาคริก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เตรียมจัดงานรำลึก ศ.ระพี ขึ้นที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม โดยในเย็นวันที่ 1 ธันวาคม จะมีการเปิดมินิเกษตรแฟร์ ซึ่งงานหลักจริงๆจะจัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม โดยมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศล พิธีรำลึก การอ่านบทกวีคลอเสียงขลุ่ยโดย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และนายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี พร้อมกันนี้ รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ ได้เปิดหอระพีพิพิธ เป็นนิทรรศการมีชีวิตสะท้อนภาพของ ศ.ระพี โดยได้รวบรวมข้อมูล และข้าวของเครื่องใช้ของ ศ.ระพีในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้สนใจเข้าชมได้ทุกวัน

นายพีระพงศ์ กล่าวว่า “ภายในงานวันที่ 4 จะมีพิธีมอบรางวัล 3 ประเภทคือ 1.รางวัลคนดีสร้างคนดีระพี สาคริก 5 รางวัล 2.รางวัลระพีวิจัย 2 รางวัล และ 3.รางวัล 100 ชาตกาลศาสตราจารย์ระพี สาคริก 2 รางวัล นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้คนรุ่นใหม่ ที่ช่วยเหลือสังคมและนำเอาแนวคิดของคุณพ่อไปเผยแพร่เป็นประโยชน์กับส่วนรวม จำนวน 23 ราย

“ยังมีการประกวดกล้วยไม้โดยเปิดรับตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคมและรับรางวัลในวันที่ 4 นอกจากนี้ภายในงานจะมีการเสวนา เรื่อง “ 100 ปีชาตกาล ศ.ระพี สาคริก รำลึกเพื่อสานต่อเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ด้านอาสาสมัครพัฒนาชนบท ด้านกล้วยไม้และด้านศิลปวัฒนธรรม” เสวนาเรื่อง “อุตสาหกรรมกล้วยไม้..อดีตถึงปัจจุบัน” และเสวนาเรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการพัฒนาอุตสาหกรรมกล้วยไม้”

ด้าน รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ กล่าวว่า “สถาบันอาศรมศิลป์ได้เปิดหอระพีพิพิธ เพื่อให้เป็นนิทรรศการมีชีวิตสะท้อนภาพของ ศ.ระพี โดยได้รวบรวมข้อมูลและข้าวของเครื่องใช้ของ ศ.ระพีในด้านต่างๆ เช่น โต๊ะทำงานซึ่งจัดสภาพแวดล้อมให้เหมือนกับตอนที่ ศ.ระพีทำงาน นอกจากนี้ยังมีเครื่องดนตรี ภาพวาด และสิ่งของต่างๆ เช่น พิมพ์ดีด ตู้เพาะเชื้อ กล้องถ่ายภาพ นอกจากนี้ยังมีหนังสือเล่มสำคัญๆของ ศ.ระพี โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวัน

“เราพยายามสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณที่คุณพ่อระพี ได้ทำงานกับชาวบ้าน เราจัดตลาดคุณปู่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ในช่วงเช้าถึงเที่ยง มีอาหารทะเลและผักอินทรีย์ ซึ่งเป็นเครือข่ายชุมชนที่ทำงานร่วมกันมา พยายามทำให้เป็นวิสาหกิจชุมชน ตามแนวคิดของท่าน และเริ่มสัญจร ท่านทำกล้วยไม้ ทำให้การเลี้ยงกล้วยไม้ เข้าถึงชุมชนและเติบโต มีการแลกเปลี่ยนความรู้กัน แข่งขันกันโดยใช้แนวคิดต้นน้ำและปลายน้ำประสานไปด้วยกัน ในที่สุดก็ติดตลาดกล้วยไม้ เป็นสินค้าส่งออกมูลค่ามหาศาล”

Related Posts

Send this to a friend