INVESTMENT

GVREIT เผย อัตราเช่าพื้นอยู่ในระดับสูงร้อยละ 92 เตรียมจ่ายปันผล 0.1950 บาทต่อหน่วย

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด “FPCAMT” ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ หรือ “GVREIT” เผยผลประกอบการของกองทรัสต์ ในไตรมาส 2 ปีงบการเงิน 2566 (มกราคม-มีนาคม 2566) มีรายได้รวมอยู่ที่ 289.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.32 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย GVREIT จะดำเนินการจ่ายผลประโยชน์ ตอบแทนประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบการเงิน 2566 ในอัตรา 0.1950 บาทต่อหน่วยทรัสต์ คิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ตอบแทนทั้งสิ้นกว่า 158.89 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 12 มิถุนายน 2566

นางสาวจันทราภรณ์ จัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แนวโน้มภาพรวมของตลาดพื้นที่สำนักงานให้เช่า มีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ หลายบริษัทมีนโยบายให้พนักงานทยอยกลับเข้ามาทำงานในสำนักงานมากขึ้น จากผลสำรวจความเห็น พบว่ามีบริษัทมากถึง 40% ที่ต้องการให้พนักงานกลับเข้าทำงาน ในสำนักงานอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลสำรวจในปี 2564 ที่ 26% สะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานให้เช่า ยังมีความสำคัญและจำเป็นต่อภาคธุรกิจอยู่มาก”

“ในไตรมาส 2 ปีงบการเงิน 2566 GVREIT สามารถรักษาอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย ไว้ในระดับสูงอย่างเป็นที่น่าพอใจที่ 92% โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย ของโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ อยู่ที่ 96% และโครงการสาทร สแควร์ อยู่ที่ 91% กองทรัสต์ยังคงมุ่งสร้างโอกาส ในการเพิ่มอัตราการเช่าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาโครงการที่อยู่ ภายใต้การบริหารจัดการให้มีความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้สถานการณ์ตลาดที่มีการแข่งขันที่สูง เตรียมรับแนวโน้มของตลาด ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต อาทิ ความต้องการพื้นที่อาคารสำนักงานคุณภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในชุมชนที่ดำเนินงาน รวมถึงมีการให้บริการอย่างยืดหยุ่นและครบวงจร”

โดยล่าสุด อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และสาทร สแควร์ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกองทรัสต์ ได้เข้ารับการประเมินมาตรฐาน WiredScore (วายร์สกอร์) มาตรฐานระดับโลกด้านการเชื่อมต่อ และโครงสร้างด้านดิจิทัลของอาคาร ที่รับรองศักยภาพด้านเทคโนโลยี ของอาคารตามมาตรฐานระดับสากล สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ ในการรองรับความต้องการของผู้เช่าและผู้ใช้อาคารได้เป็นอย่างดี โดยอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ได้รับรองมาตรฐาน WiredScore ระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุดสำหรับอาคาร ที่มีผู้ใช้งานแล้วเป็นรายแรกของประเทศ และอาคารสาทร สแควร์ อยู่ระหว่างการประเมิน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 นี้

เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างมั่นคง และยั่งยืนในระยะยาว กองทรัสต์จะดำเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งรักษาอัตราการเช่าให้อยู่ในระดับสูง พร้อมกับจัดการต้นทุนและรายได้ ของกองทรัสต์ให้มีความสม่ำเสมอ ควบคู่กับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เช่า โดยยังคงตระหนักและส่งเสริม การดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG)

Related Posts

Send this to a friend