HUMANITY

เครือข่ายที่อยู่อาศัย ยื่น 7 ข้อเสนอให้ กทม. เรียกร้องสิทธิที่อยู่อาศัย

เครือข่ายที่อยู่อาศัย ยื่น 7 ข้อเสนอให้กรุงเทพมหานคร เรียกร้องสิทธิที่อยู่อาศัย หวังสร้างความเท่าเทียมให้ ‘คนแบกเมือง’

วันนี้ (28 ต.ค.65) เครือข่ายที่อยู่อาศัยภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก จัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2565 (World Habitat Day 2022) ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีนางจันทิมา ลังประเสริฐ เป็นตัวแทนยื่นข้อเสนอจากเครือข่ายชาวบ้าน ต่อสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีทั้งหมด 7 ข้อ ดังนี้

1.หน่วยงานหรือเจ้าของที่ดิน ต้องมีนโยบายเจรจา และรองรับ กรณีต้องการให้ชุมชนย้ายออกจากพื้นที่ เสนอให้มีวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน ไม่ใช่ใช้กฎหมายฟ้องร้อง

2.เสนอให้กรุงเทพมหานครมีนโยบายแบ่งปันที่ดินสาธารณะและที่ดินลำรางเสื่อมสภาพ ให้ผู้มีรายได้น้อย โดยยื่นเสนอคณะรัฐมนตรีในการเพิกถอนสภาพที่ดินจากการเป็นที่ดินลำราง และขอให้กรุงเทพมหานครเปิดเผยข้อมูลที่ดินสาธารณะและที่ดินลำรางที่กรุงเทพมหานครดูแล

3.ขอให้กรุงเทพมหานคร มีบทบาทประสานเจรจาร่วมกับเจ้าของที่ดินวัด และเอกชน ขอใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย

4.ขอให้แต่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร โดยมี กรุงเทพเทพมหานคร สำนักงานเขต ภาคประชาชน ผู้เดือดร้อน สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

5.เสนอให้แก้ไขระเบียบจดแจ้งจัดตั้งชุมชนในที่ดินทุกประเภท โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของที่ดิน เพื่อนำไปสู่การสนับสนุนงบประมาณสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

6.ขอให้กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลักจัดหาที่อยู่อาศัยที่มีความเป็น “ย่าน” ให้คนไร้บ้าน พร้อมดูแลเรื่องคุณภาพชีวิต

7.ขอให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขผังพัฒนาเมือง ให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย เช่น กฎหมายผ่อนผันการก่อสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในผังสีเขียว เพื่อให้สามารถปลูกสร้างบ้านได้หลายรูปแบบ

“พวกเราคือ คนแบกเมือง จุดหมายสูงสุดคือ อยากมีความมั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัย และอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมเมืองได้” นางจันทิมา กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย ที่สะท้อนชีวิตของคนจนเมือง โดยในช่วง 13.30 น.จะมีการจัดกิจกรรม Conmunity Trail ลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ใน 4 ชุมชน ได้แก่ บ้านมั่นคงวังหลัง ชุมชนวัดดวงแข ชุมชนบ้านกล้วย ชุมชนริมทางด่วนบางนา ส่วนในเวลา 15.00 น.จะมีกิจกรรม “คน เปลี่ยน เมือง” ชม ชิม ช็อปสินค้าของดีคนจนชุมชนเมือง และการแสดงดนตรีจากเด็กและเยาวชน อาทิ วงสลัมแบนด์ Friend 48 HAYANA band และเยาวชนชุมชนภูมิใจ

Related Posts

Send this to a friend