HUMANITY

‘สีหศักดิ์’ แจงภารกิจเพื่อมนุษยธรรมแก่เมียนมา ตัวแทนทูตฯ ชื่นชมไทย

‘สีหศักดิ์’ ผู้ช่วย รมต.กต.แจงภารกิจเพื่อมนุษยธรรมแก่เมียนมา ตัวแทนทูตฯ ชื่นชมไทยหวังจะยกระดับไปสู่การสร้างสันติภาพ

วันนี้ (27 มี.ค. 67) ที่กระทรวงการต่างประเทศ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ชี้แจงภารกิจเพื่อมนุษยธรรมต่อสถานการณ์ในเมียนมาของรัฐบาลไทย ต่อเอกอัครราชทูต และผู้แทน กว่า 50 ประเทศ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ หลังจากไทยได้ส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ชุดแรกให้ผู้พลัดถิ่นในประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา และสิ่งของได้ไปถึงมือผู้ได้รับผลกระทบใน 3 หมู่บ้าน ในรัฐกะเหรี่ยง จำนวนกว่า 20,000 คนเป็นที่เรียร้อย

นายสีหศักดิ์ เปิดเผยว่าตัวแทนสถานทูตฯต่างๆ ชื่นชมสนับสนุนสิ่งที่ประเทศไทยได้ดำเนินการไป ถือเป็นครั้งแรก และไม่น่าเป็นครั้งเดียว โดยยอมรับว่าการดำเนินการไม่ใช่เรื่องง่าย เป็นการช่วยเหลือข้ามเขตแดนครั้งแรก เพราะที่ผ่านมาส่งผ่านกรุงย่างกุ้ง แต่ชายแดนต้องการมาก ไทยจึงสนับสนุนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนี้

“มีคนถามและเสียงวิจารณ์ว่าจะไปถึงมือใคร เลือกข้างหรือไม่ เป็นเรื่องธรรมดาว่าการดำเนินการแบบนี้ก็มีความเห็นที่หลากหลาย กระทรวงการต่างประเทศ โดยรองนายกรัฐมนตรี มุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชน เราจึงคาดหวังให้ทุกฝ่ายพูดคุยกันปรองดองกัน เป็นหนทางสู่สันติภาพ”

นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ไทยคาดหวังจะมีการดำเนินการต่อไป ยกระดับไปสู่การพูดคุยเพื่อสันติภาพ ซึ่งภารกิจนี้เป็นไปตามฉันทามติ 5 ข้อ ของอาเซียน เริ่มต้นไปสู่การปฏิบัติในสิ่งที่ทำได้ จึงต้องดูก้าวต่อไป เมื่อช่วยเหลือด้านนุษยธรรมแล้ว จะมีการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรม จะมีการหารือเพื่อมนุษยธรรมได้หรือไม่ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่สิ่งที่ดี ซึ่งไทยทำฝ่ายเดียวไม่ได้ ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน และสิ่งที่ไทยทำไม่ได้ทำโดยลำพัง แม้จะทำ 2 ฝ่ายกับเมียนมา แต่มีศูนย์ประสานงานด้านมนุษยธรรมของอาเซียน AHA ช่วยตรวจสอบและได้รับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีอาเซียนทุกประเทศ ในการประชุมที่หลวงพระบางด้วย

นายสีหศักดิ์ เปิดเผยถึงกรณีที่ได้หารือกับ นายอาลุนแก้ว กิตติคุน ผู้แทนพิเศษด้านเมียนมาของประธานอาเซียน ซึ่งสนับสนุนและยินดีกับข้อริเริ่มของไทย ยินดีที่สามารถปฎิบัติการด้วยความสำเร็จ และหารือกันด้วยว่าจะดำเนินการกันต่อไปอย่างไร ซึ่งไทยสนับสนุนอาเซียน รวมถึงการทำหน้าที่ของประธานอาเซียนและผู้แทนพิเศษอาเซียนในเรื่องนี้อยู่แล้ว

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่ามีคำถามสถานทูตอินเดีย ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านกับเมียนมา เห็นด้วยกับสิ่งที่ไทยทำไป และคิดว่าสถานการณ์เมียนมา เป็นเรื่องที่ประเทศเพื่อนบ้านต้องช่วยกัน จะต้องประสานกันทำงานมากขึ้น ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศคุยกับทางเจ้าหน้าที่อาวุโสของอินเดีย มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ในเมียนมาที่จะได้มีโอกาสร่วมมือกัน

“ทางประเทศญี่ปุ่น อยากทราบว่ารัฐบบาลทหารมีท่าทีอย่างไร ทางเราก็เห็นว่า ครั้งนี้ก็ให้เครดิตรัฐบาลทหารเมียนมาด้วย เพราะการส่งมอบสิ่งของจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้คุยกับรัฐบาลทหารเมียนมาให้ช่วยเหลือ และเราทำงานร่วมกับสถานทูตไทยในย่างกุ้ง ร่วมกับทุกฝ่าย มี AHA ประสาน และมีภาพในการส่งกลับมายืนยัน ถึงมือคนที่มีความต้องการ มายืนยันเป็นตัวชี้วัดแล้ว”

นายสีหศักดิ์ เปิดเผยว่า หลายประเทศอยากทราบว่าจะทำอย่างไรต่อ ซึ่งไทยต้องดูว่าจะขยายความร่วมมือพัฒนาไปสู่ด้านใดบ้าง หากทุกฝ่ายมีความพร้อม ซึ่งอาจจะมีการช่วยเหลือมนุษยธรรมด้านสาธารณสุขต่อไป และไทยอยากเห็นทุกฝ่ายสนับสนุนไทยโดยปราศจากการเมือง รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ส่วนกรณีที่สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ขอบคุณไทยที่ดำเนินการเรื่องนี้ แต่ยังเป็นห่วงการทำงานผ่านกาชาดเมียนมา ทางไทยยืนยันว่าจำเป็นต้องทำตามหลักการ และทางเมียนมาได้พิสูจน์แล้วว่าได้จัดส่งไปยังพื้นที่ที่เป้าหมายได้ผลตามที่คาดหวัง

Related Posts

Send this to a friend