HUMANITY

สถานทูตไทย กรุงอิสลามาบัด ประกาศเตือนคนไทยเลี่ยงเดินทางไปอัฟกานิสถาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ น.ส.มณฑล กสานติกุล หรือ “มิ้นท์” บล็อกเกอร์สาว เจ้าของเพจ “I Roam Alone” ได้โพสต์ว่ากำลังเดินทางคนเดียวอยู่ในประเทศอัฟกานิสถาน ท่ามกลางสถานการณ์การสู้รบภายในประเทศดังกล่าว จนกลายเป็นกระแสดราม่าจากผู้ติดตามเพจ และถูกวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในการเดินทางในช่วงนี้และการนำเสนอชีวิตผู้คนในประเทศดังกล่าวนั้น

ล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมถึงอัฟกานิสถาน ได้ออกประกาศแจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ในอัฟกานิสถานว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ในอัฟกานิสถานในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้มีการปิดเส้นทางการเดินทาง และการคมนาคมภายในประเทศ ในหลายพื้นที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ขอแนะนำให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในอัฟกานิสถาน และขอให้ชาวไทยที่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ในอัฟกานิสถานพิจารณาเดินทางออกจากอัฟกานิสถานในโอกาสแรก

สำหรับคนไทยที่ยังมีความจำเป็นต้องอยู่ในอัฟกานิสถาน ขอให้พยายามอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเตินทางที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่หรือบริเวณใกล้เคียงที่มีความเสี่ยง รวมทั้งโปรดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ คนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือในอัฟกานิสถานสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ได้ที่หมายเลข (+92) 315 9009949 หรือติดต่อหมายเลขบริการ 24 ชั่วโมงของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ที่หมายเลข (+66) 025728442 หรือทางไลน์ไอดี @Thaiconsular

Related Posts

Send this to a friend