HEALTH

อย.ประกาศเตือน หลังพบ 2 สารอันตราย ในครีมหน้าใสพีวาย P.Y. Facial Skin cream

วันนี้ (31 ม.ค. 66) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ล่าสุดประกาศเตือนผลการตรวจสอบการวิเคราะห์เครื่องสำอาง ชื่อ “P.Y. Shop – ครีมหน้าใสพีวาย” พบสารที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง อาทิ สารปรอท และสารสเตียรอยด์ หลักจากการส่งตรวจวิเคราะห์ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากการดำเนินการตรวจสอบ และทำการซื้อเครื่องสำอาง จากร้านค้าออนไลน์ บัญชีเฟซบุ๊กดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

สำหรับผลการตรวจสอบพบสารอันตราย ของเครื่องสำอางข้างต้น ได้แก่

1.ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารประกอบของปรอท อาจทำให้เกิดการแพ้ ผื่นแดง ผิวหน้าดำ ผิวบางลง เกิดพิษสะสมของสารปรอท ทำให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ และไตอักเสบ

2.ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารสเตียรอยด์ (Glucocorticoids ชนิด Betamethasone 17-valerate) อาจทำให้ผิวบาง เกิดรอยแตก เส้นเลือดใต้ผิวหนังผิดปกติ หน้าแดงตลอดเวลา เกิดผื่นแพ้ เกิดสิวผด ผิวหนังมีสีจางลง หากใช้เป็นเวลานานจะเกิดด่างขาว

ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนเลือกซื้อเครื่องสำอาง ด้วยความระมัดระวัง ซื้อจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน ฉลากภาษาไทยมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อเครื่องสำอาง ชื่อทางการค้า ประเภทเครื่องสำอาง ชื่อของสารที่ใช้เป็นส่วนผสม วิธีใช้ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ปริมาณสุทธิ ครั้งที่ผลิต เดือนปีที่ผลิตหรือปีเดือนที่ผลิต คำเตือน (ถ้ามี) และเลขที่ใบรับจดแจ้ง สำหรับร้านค้าที่ซื้อเครื่องสำอางเพื่อจำหน่าย จะต้องซื้อจากผู้มีหลักแหล่งน่าเชื่อถือ และมีหลักฐานการซื้อขายที่ระบุชื่อและที่ตั้งของผู้ขายอย่างชัดเจน

กรณีที่พบผลิตภัณฑ์ ที่สงสัยว่าจะเป็นอันตราย สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook: FDAThai หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th ตู้ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

Related Posts

Send this to a friend