HEALTH

กรมวิทย์ฯ เตือนระวัง ยาเสียสาวขนิดใหม่ ‘ฟลูอัลปราโซแลม’ หลังพบในยาลักลอบนำเข้า

วันนี้ (30 ส.ค. 66) นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าวกรณีที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ตรวจพบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่ “ฟลูอัลปราโซแลม” ว่ายาดังกล่าวมีลักษณะเป็นเม็ดกลมแบนสีส้ม ด้านหนึ่งพิมพ์เลข 5 อีกด้านหนึ่งพิมพ์สัญลักษณ์บนแผงพิมพ์คำว่า ‘Erimin 5’ ซึ่งเมื่อนำไปตรวจสอบ พบว่ามีตัวยาฟลูอัลปราโซแลม (Flualprazolam) ซึ่งเป็นยานอนหลับกลุ่มเบนโซไดอะเซปีนส์ (benzodiazepines) ชนิดใหม่ที่ยังไม่เคยตรวจพบมาก่อนในประเทศไทย จัดเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 1

ยาเม็ดอีริมิน 5 โดยปกติมีส่วนประกอบของวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ชื่อไนเมตาซีแพม (Nimetazepam) มีขนาดยา 5 มิลลิกรัม จัดเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ฯ ในประเภท 2 ปัจจุบันไม่มีการจำหน่ายในประเทศไทย มีการนำไปใช้ในทางที่ผิด พบระบาดมากใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะหลังพบการระบาดของยาอีริมินปลอมเพิ่มมากขึ้น โดยใส่หรือผสมยาหรือวัตถุออกฤทธิ์ตัวอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมาย ซึ่งจากรายงานการตรวจพิสูจน์ของกลาง Erimin 5 ตั้งแต่ปี 2556 ตรวจพบ Nimetazepam, Nitrazepam, Phenazepam, Diazepam, Clozapine และ Etizolam

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่อว่า ฟลูอัลปราโซแลมเป็นยากลุ่มเบนโซไดอะเซปีนส์ที่ถูกสังเคราะห์ขึ้น มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายกับอัลปราโซแลม (alprazolam) รู้จักในชื่อ ‘ยาเสียสาว’ โดยฟลูอัลปราโซแลมออกฤทธิ์คล้ายยานอนหลับตัวอื่นในกลุ่มเบนโซไดอะเซปีนส์ ออกฤทธิ์คลายความวิตกกังวลและทำให้ง่วงนอน เนื่องจากฟลูอัลปราโซแลม ไม่มีการใช้เป็นยาในมนุษย์ จึงไม่พบการศึกษาวิจัยทางคลินิกของตัวยา คาดว่าจะออกฤทธิ์ภายใน 10-30 นาที หลังรับประทาน และออกฤทธิ์นาน 6-14 ชั่วโมง นอกจากนี้ การใช้หรือเสพยาฟลูอัลปราโซแลมถือเป็นความเสี่ยงต่อผู้เสพ อาจทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

Related Posts

Send this to a friend