HEALTH

ทั่วโลกมั่นใจระบบสาธารณสุขไทย หลัง รมต.สธ.นานาชาติ เข้าร่วมประชุมเอเปค

ทั่วโลกมั่นใจระบบสาธารณสุขไทย หลัง รมต.สธ.นานาชาติ เข้าร่วมประชุมเอเปค ‘อนุทิน’ วางเป้า ช่วยโลกคลี่คลายปมเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ

วันนี้ (25 ส.ค. 65) ที่โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์สื่อมวชนก่อนเปิดการประชุมระดับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเขตเศรษฐกิจเอเปคโดย ระบุว่า

การประชุมที่เกิดหลังจากที่ประเทศไทยได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคระบาดโควิด-19 แล้วมีการเดินทางเข้ามาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานระดับโลกสะท้อนความมั่นใจที่นานาชาติมีให้กับประเทศไทย ธีมของงานคือ Open, Connect และ Balance Open หมายความถึงการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิต Connect หมายถึงการที่สังคมได้กลับมาเชื่อมต่อกันอีกครั้ง และ Balanceซ์ คือการบริหารจัดการทั้งในเรื่องของระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจ

ไทยเองได้รับการยอมรับจาก WHO ไปจนถึงนานาชาติ ว่ามีความโดดเด่น เรื่องจัดการกับโควิด-19 อาทิ เรื่องของการป้องกัน ไปจนถึงการจัดหาวัคซีนและการรักษา มีวัคซีนในทุกรูปแบบและได้ให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นตัวอย่างของการดูแลประชาชนจน WHO ใช้อ้างอิงเป็นมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วย

เรื่องของกัญชา ได้มีการประชุมแบบทวิภาคี เช่น การหารือกับประเทศมาเลเซีย ได้พาไปเยี่ยมชมโรงงานขององค์การเภสัชกรรมด้วย ซึ่งทางมาเลเซียและไทยมีความเห็นตรงกันว่ากัญชาคือทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

สิ่งที่คาดหวังจากการประชุมคือการพัฒนาความร่วมมือที่สำคัญในเรื่องของ การสร้างความเท่าเทียมด้านสาธารณสุขเพื่อลดความลักลั่น ขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงยาเข้าถึงวัคซีน ถึงเวลาแล้ว ที่ทุกประเทศต้องดูแลกันและกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กิจกรรมดังกล่าว มีรัฐมนตรีสาธารณสุขจากเขตเศรษฐกิจเอเปค ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ จีนไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม เข้าร่วมแบบออนไซต์ และมี จีน จีนฮ่องกง เกาหลีใต้ และรัสเซีย เข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงมีผู้นำระดับสูงของหน่วยงานระหว่างประเทศ ได้แก่ เลขาธิการอาเซียน ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานเลขาธิการเอเปค และมีข้าราชการระดับสูงและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมอีกจำนวนมาก

Related Posts

Send this to a friend