HEALTH

สปสช.เพิ่มบริการการแพทย์ทางไกล ดูแล 42 กลุ่มโรค ผ่าน 4 แอปฯ นำร่องใน กทม.

สปสช.เตรียมเปิดทางเลือกใหม่ให้ผู้ป่วยนอกสิทธิบัตรทอง รับบริการการแพทย์ทางไกล ผ่าน 4 แอปพลิเคชันสุขภาพดิจิทัล รักษาเจ็บป่วยโรคทั่วไปครอบคลุม 42 กลุ่มโรค/อาการ พร้อมส่งยาถึงบ้าน นำร่องพื้นที่ กทม.

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สปสช.ได้เห็นชอบบรรจุ “บริการแพทย์ทางไกล” เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง 30 บาท โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา สปสช.ยังได้จับมือกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันด้านสุขภาพดิจิทัล ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย เพื่อช่วยลดความแออัดผู้ป่วยรับบริการที่โรงพยาบาล

จากประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยผ่านระบบการแพทย์ทางไกลที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ 2566 สปสช.จึงขยายการให้บริการการแพทย์ทางไกลในลักษณะผู้ป่วยนอกทั่วไป ครอบคลุมรักษา 42 กลุ่มโรคและอาการ โดยร่วมมือกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันด้านสุขภาพดิจิทัล 4 แห่ง คือ 1.แอปพลิเคชัน Good Doctor Technology (กู๊ด ด็อกเตอร์) โดยจีดีทีคลินิกเวชกรรม 2.แอปพลิเคชัน Clicknic (คลิกนิก) โดยคลิกนิกเฮลท์คลินิกเวชกรรม 3.แอปพลิเคชัน Mordee (หมอดี) โดยชีวีบริรักษ์ คลินิกเวชกรรม และ 4.แอปพลิเคชัน Saluber MD (ซาลูเบอร์ เอ็ม ดี) โดยสุขสบายคลินิกเวชกรรม เพื่อดูแลประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท เบื้องต้น กำหนดนำร่องบริการให้ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยเป็นโรคทั่วไปเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

บริการการแพทย์ทางไกล เป็นการให้บริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐาน ผู้ร่วมให้บริการจะต้องได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7) ที่ระบุ “มีการบริการการแพทย์ทางไกล” สามารถให้บริการการแพทย์ทางไกลได้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลโดยใช้ระบบบริการการแพทย์ทางไกล พ.ศ. 2564 และมีระบบพิสูจน์ตัวตนยืนยันการใช้สิทธิผู้ป่วยก่อนรับบริการ มีแพทย์ที่พร้อมให้บริการและมีระยะเวลาของการให้บริการประมาณ 10 -15 นาทีต่อครั้ง หรือจนกว่าแพทย์จะสามารถวินิจฉัยและสั่งการรักษาได้ และยังต้องมีร้านยาเครือข่ายบริการที่จัดส่งยาพร้อมทั้งให้คำแนะนำ และติดตามการใช้ยาให้กับผู้ป่วยได้ตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม โดยส่งยาถึงผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมงหลังเข้ารับบริการ

ส่วนหน่วยบริการ นพ.จเด็จ กล่าวว่า มีการจัดระบบ AMED Telehealth ซึ่งเป็นระบบบริการทางการแพทย์ทางไกล ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อให้ผู้ให้บริการฯ บันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วย และข้อมูลใช้ในการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการจาก สปสช. ทำให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาผ่านบริการการแพทย์ทางไกล ค่ายาและเวชภัณฑ์ รวมถึงการจัดส่งยาให้ผู้ป่วย ทั้งนี้คาดว่าระบบจะมีความพร้อมและให้บริการได้ในเร็วๆ นี้ โดย สปสช.จะประกาศและแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ทั้งนี้ บริการแพทย์ทางไกลครอบคลุม 42 กลุ่มโรคและอาการ คือ ข้อเสื่อมหลายข้อ , ตาแดงจากไวรัส , ตาแดงจากไวรัส ที่มิได้มีรหัสระบุรายละเอียด , ข้อเสื่อมโดยทั่วไปปฐมภูมิ , เนื้อเยื่ออักเสบ , วิงเวียน มึน , ปวดศีรษะ , อาหารเป็นพิษจากเชื้อแบคทีเรียอื่น , อาการท้องร่วง , กระเพาะและลำไส้อักเสบจากการติดเชื้อ , ไข้ไม่ทราบสาเหตุ , ความผิดปกติของระบบการทรงตัวของหู , โรคตากุ้งยิงและตุ่มอักเสบเรื้อรังที่หนังตา , การอักเสบของเยื่อบุตา , การติดเชื้อไวรัส ที่มิได้ระบุรายละเอียด

กล้ามเนื้อเคล็ด , ติดเชื้อไวรัสไม่ระบุตำแหน่งที่เป็น , ข้ออักเสบข้อเดียว ที่มิได้มีระบุรายละเอียด , เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบเฉียบพลัน(หวัดธรรมดา) , ไข้ ไม่ระบุชนิด , เวียนศีรษะบ้านหมุนเฉียบพลัน แบบไม่รุนแรง , ปวดท้องช่วงบน , การติดเชื้อทางเดินหายใจในส่วนบนแบบเฉียบพลันหลายแห่งพร้อมกัน , ลมพิษ , ปวดท้อง และปวดอุ้งเชิงกราน , เยื่อบุตาอักเสบเฉียบพลัน ที่มิได้ระบุรายละเอียด , ลมพิษ ที่มิได้ระบุรายละเอียด , ปวดหลังส่วนล่าง , คออักเสบเฉียบพลัน , ต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน , คออักเสบเฉียบพลัน ที่มิได้ระบุรายละเอียด

การติดเชื้อทางเดินหายใจในส่วนบนแบบเฉียบพลัน , กระเพาะอาหารอักเสบ ที่มิได้ระบุรายละเอียด , อาการปวดท้องอื่นๆ และอาการปวดท้องที่ไม่ระบุ , ข้ออักเสบหลายข้อ ที่มิได้ระบุรายละเอียด , ต่อมทอลซิลอักเสบเฉียบพลัน ที่มิได้ระบุรายละเอียด , เยื่อจมูกอักเสบจากการแพ้ ที่มิได้ระบุรายละเอียด ปวดกล้ามเนื้อ , เยื่อจมูกอักเสบจากการแพ้หรือการเปลี่ยนอากาศ , ข้ออักเสบแบบอื่น , ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน , ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน ที่มิได้ระบุรายละเอียด และการติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย

Related Posts

Send this to a friend