HEALTH

รมว.สาธารณสุข ลุยดันกัญชา เป็น Product Champion มุ่งยกระดับเป็นอุตสาหกรรมสุขภาพ

วันนี้ (11 มี.ค. 64) ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมเชิงปฏิบัติการกัญชาในอุตสาหกรรมสุขภาพและการจับคู่เจรจาธุรกิจส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวแทนภาคเอกชน และตัวแทนภาคประชาชน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันมูลค่าของกัญชาในตลาดโลก มีมากถึง 5แสนล้านบาทอัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 17 โดยการใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพสร้างรายได้สูงถึงร้อยละ 70 ของมูลค่าทั้งหมด กัญชาเป็น โอกาสทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทยเป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจ และประชาชน ภาครัฐจึงได้ส่งเสริมให้พัฒนาการปลูกกัญชาแบบครบวงจรหรือ product Champion ตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นทางเกษตรกร ผู้ปลูกกลางทางคือผู้ผลิต และปลายทางคือผู้ขายและประชาชน มีเป้าหมายต่อยอดกัญชาสู่การสร้างเศรษฐกิจประเทศใน 3 ด้านได้แก่ยาแผนไทย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า กัญชาเป็นพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนแม้กระทั่งดอกที่มักจะมีการมองว่าเป็นส่วนที่มีโทษเสพแล้วจะทำให้มึนเมา แต่เมื่อไปอยู่ในโรงพยาบาลสามารถสกัดออกมาเป็นยารักษาโรคได้

ในห้วงเวลาที่ทั้งโลกต้องประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ประเทศไทยจำเป็นต้องมีทางออกในเรื่องนี้และหาทางเลือกให้กับประชาชนเพื่อแก้ปัญหาปากท้อง ซึ่งกัญชา ได้รับเลือกให้เป็นคำตอบตรงนั้น โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเป็นตัวประสานเพื่อผลักดันกัญชา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยวางเป้าว่าใน ในอนาคตอันใกล้กัญชาจะเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพด้วย

“ที่สุดแล้วกระทรวงสาธารณสุขคำนึงถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ และเป็นพืชเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืนจึงได้ออกกฎกรอบขึ้นมามากมายเพื่อควบคุมมาตรฐานของกัญชาทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือของภาคประชาชนและทุกส่วนที่มีความเกี่ยวข้องด้วยว่าการปลูกกัญชาและการผลิตผลิตภัณฑ์จากกัญชานั้น ให้คำนึงถึงเรื่องของคุณภาพความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญอย่างไรก็ตามเพื่อให้สนับสนุนให้เกิดการใช้กัญชาอย่างแพร่หลาย หลังจากนี้จะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคลายล็อคเรื่องการนำกัญชาและผลิตผลิตภัณฑ์จากกัญชา เปิดทางให้ประชาชนเข้าถึงได้กว้างขวางยิ่งขึ้น” นายอนุทินกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การพัฒนากัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขได้ขยายไปสู่อุตสาหกรรมสุขภาพร่วมกับภาคเอกชนผู้ผลิตที่มีศักยภาพและวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกที่มีคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานผู้ผลิตยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ สมุนไพรเดี่ยว และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าร่วมกว่า 25 บริษัทมีความต้องการวัตถุดิบกัญชารวมกันมากกว่า 30 ตัน การจับคู่เจรจาวัตถุดิบกัญชาครั้งนี้คาดว่ามีค่ามากกว่า 150 ล้านบาท

ขณะที่ในเรื่องของการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์นั้น ในปี 2564 ได้บรรจุกัญชาทางการแพทย์เป็นแผนพัฒนาระบบบริการสาขาที่ 20 ปัจจุบันเปิดให้บริการกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลในสังกัดกว่า 700 แห่งทั่วประเทศมีผู้มารับบริการมากกว่า 60,000 ราย รวมกว่า 1 แสนครั้ง

Related Posts

Send this to a friend