POLITICS

รมว.แรงงานขานรับข้อสั่งการนายกฯ เร่งเจรจาคุ้มครองลูกจ้างการบินไทยตามแผนฟื้นฟูกิจการ ให้ได้สิทธิตามกฎหมายแรงงาน

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือร่วมกับผู้แทนสหภาพแรงงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวนประมาณ 150 คน เพื่อเจรจาหาข้อยุติประเด็นข้อขัดแย้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างใหม่ ตามโครงการ Relaunch ของบริษัทการบินไทย ปัญหาเรื่องข้อขัดแย้งในการแก้ข้อบังคับกองทุน และปัญหาอื่นๆ ตามแผนการฟื้นฟูกิจการ และจัดระเบียบพนักงานใหม่ทั้งหมดของบริษัท การบินไทยฯ โดย รมว.แรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงาน โดยท่านได้กำชับให้กระทรวงแรงงาน ดูแลพี่น้องแรงงานให้เหมือนคนครอบครัว ซึ่งในเรื่องนี้ท่านนายกฯ ได้มอบหมายให้ผมเข้ามาดูแลพนักงานการบินไทยเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน ในวันนี้ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ลงมาดูแลและแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้โดยตนเองเพื่อให้ปัญหาทุกอย่างได้ดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนและอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า สำหรับข้อเรียกร้องของพนักงานการบินไทยซึ่งผมได้พูดคุยกับผู้บริหารแล้วโดยต้องนำข้อเรียกร้องที่พนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมมาหารือร่วมกัน กระทรวงแรงงานจะเป็นตัวกลางเจรจาให้ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างไปด้วยกันได้ ขณะเดียวกันผู้บริหารการบินไทยก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของลูกจ้าง ซึ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้การเจรจาเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันภายใต้ข้อกฎหมายที่กำหนด

ด้าน นายนเรศ ผึ้งแย้ม ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์ กล่าวว่า ขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงแรงงานที่ไม่ทอดทิ้งพนักงานการบินไทย พยายามไกล่เกลี่ยให้เกิดความชัดเจนขึ้น ซึ่งพนักงานทุกคนทั้งสมัครใจและไม่สมัครใจจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเช่นเดียวกัน

Related Posts

Send this to a friend