Health

ทวิตเตอร์เผยผู้ใช้ชาวไทยทวีตเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต และสุขภาพจิตเพิ่ม 16%

จับมือกรมสุขภาพจิต และ สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพจิตผ่านบริการแจ้งเตือน #ThereIsHelp ฟรี! รับวันสุขภาพจิตโลก หลังปัญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้นทั่วโลกจากภาวะความเครียดในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และผลกระทบที่ยืดเยื้อยาวนาน

จากรายงาน Thailand TwitterTrends Report ล่าสุดพบว่า ผู้ใช้ทวิตเตอร์ชาวไทย มีการทวีตเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตบนทวิตเตอร์เพิ่มสูงขึ้นกว่า 16% เช่นเดียวกับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทวิตเตอร์จึงได้ร่วมกับพันธมิตรที่เป็นหน่วยงานด้านสุขภาพจิต และองค์กรไม่แสวงหากำไรเปิดตัว #ThereIsHelp บริการแจ้งเตือนที่ให้ข้อมูลที่สำคัญและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตเนื่องในโอกาสวันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day) วันที่ 10 ตุลาคมนี้

นางสาวมนรวี อำพลพิทยานันท์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะและการให้เพื่อสังคม ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทวิตเตอร์ เปิดเผยว่า “ทวิตเตอร์ยังคงมุ่งมั่นที่จะปกป้องบทสนทนาสาธารณะและช่วยให้ผู้คนได้รับความช่วยเหลือและได้รับการสนับสนุนในเรื่องปัญหาสุขภาพจิตได้ง่ายขึ้นผ่าน #ThereIsHelp โดยในประเทศไทย เราได้จับมือกับ สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย (@Samaritans_Thai) กรมสุขภาพจิต (@PR_dmh) และในประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ Into the Light Indonesia (@IntoTheLightID), Mental Health PH (@MentalHealthPH) หน่วยงานที่เป็นหนึ่งในสมาชิกองค์กรด้านความไว้วางใจและความปลอดภัยในการป้องกันการฆ่าตัวตายและสุขภาพจิตของทวิตเตอร์ , National Center for Mental Health, Philippines (@ncmhhotline) , BefriendersKL (@BefriendersKL) และสมาคมสะมาริตันส์แห่งสิงคโปร์ (@samaritansofsg)”

บริการแจ้งเตือน #ThereIsHelp เปิดตัวในปี 2019 เป็นบริการแหล่งข้อมูลสุขภาพจิตให้กับผู้ที่มีความเปราะบางและส่งเสริมให้พวกเขามีความกล้าในการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ทวิตเตอร์ได้ร่วมกับหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เปิดตัว Search Prompt บริการค้นหาข้อมูลได้ทันทีเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายและการทำร้ายตัวเอง ในกว่า 30 ตลาดทั่วโลก เพื่อเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้และช่วยเชื่อมต่อผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือให้ได้รับแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพจิตจากหน่วยงานและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในแต่ละพื้นที่

#ThereIsHelp เป็นอีกหนึ่งความพยายามในการสนับสนุนด้านจิตใจ แก่ผู้ประสบปัญหาความเครียด หรือปัญหาด้านสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน

Related Posts

Send this to a friend