HEALTH

เครือโรงพยาบาลพญาไท พร้อมรับมือโควิด-19 เปิดบริการ Telemedicine ให้คำปรึกษาสุขภาพออนไลน์

นพ.อนันตศักดิ์  อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์ เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล กล่าวว่าจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ที่มีการแพร่ระบาดในวงกว้างอย่างรวดเร็ว เครือโรงพยาบาลพญาไทในฐานะองค์กรที่ร่วมดูแลสุขภาพให้กับประชาชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง เราพร้อมเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองของสังคมในการช่วยเหลือ และสนับสนุนให้คนไทยผ่านพ้นสถานการณ์ที่บีบคั้นครั้งนี้ไปให้ได้ ที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลมีการเตรียมความพร้อมอย่างสม่ำเสมอในทุกด้าน ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการ ห้องพักผู้ป่วย อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริการและดูแลรักษาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างเต็มกำลัง

“เครือโรงพยาบาลพญาไทมีความพร้อมของทีมบุคคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง คัดกรอง และตรวจรักษาตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก (WHO) มีกระบวนการตรวจวินิจฉัยผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค (Patient Under Investigation: PUI) อย่างถูกต้องและรัดกุม ตลอดจนมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยทุกระดับ เช่น เครื่อง ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) ซึ่งเป็นเครื่องปอดและหัวใจเทียมที่นำมาใช้ทดแทนการทำงานของปอดและหัวใจให้กับกลุ่มผู้ป่วยภาวะวิกฤติ ไม่เพียงเท่านั้น เรามีความใส่ใจและให้บริการดูแลญาติของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด โดยจะมีการอัปเดทสถานการณ์เป็นรายวัน”

เครือโรงพยาบาลพญาไทยังให้ความสำคัญและดูแลทีมบุคลากรทางการแพทย์ในฐานะทัพหน้าของโรงพยาบาลอย่างเต็มที่ เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และรวดเร็ว โดยมีการให้ข้อมูลด้านทฤษฎีการพัฒนาทักษะ และตรวจสอบมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานด้วยความเข้มข้น นอกจากนั้นได้จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ในการป้องกันอย่างครบถ้วน สำหรับสร้างความมั่นใจถึง  ความปลอดภัยระหว่างการทำงาน ขณะเดียวกัน โรงพยาบาลได้สนับสนุนสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในการดูแลประชาชนเป็นไปอย่างเต็มกำลัง

นพ.อนันตศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ประชาชนต้องดูแลตัวเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและสร้างสุขนิสัยในการดูแลสุขอนามัย เช่น สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งในที่สาธารณะ, ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์, ไม่นำมือมาจับจมูก ปาก หรือใบหน้า, หลีกเลี่ยงกิจกรรมทางสังคมที่ไม่จำเป็นและไม่นำตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง, รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างเหมาะสม, รับประทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆ, พักผ่อนให้เพียงพอ, ดูแลสุขภาพจิตอย่างสม่ำเสมอ และหมั่นสังเกตอาการของตัวเอง หากมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น และลิ้นไม่รับรู้รสชาติ ให้ไปรับการตรวจโควิด-19 ทันที

Related Posts

Send this to a friend