CRIME

เปิดคำให้การของ พ.ต.ท.ธนสิทธิ แตงจั่น ที่ไม่ได้ถูกนำมาอยู่ในสำนวนคดี “วรยุทธ อยู่วิทยา” ยืนยันความเร็วรถอยู่ที่ 177 กม.ต่อ ชม.

จากกรณี นายวรยุทธ อยู่วิทยา มีหนังสือขอความเป็นธรรม ต่อคณะกรรมาธิการกฏหมายกระบวนยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2559 เพื่อขอให้ตรวจสอบในกรณีรองอัยการสูงสุด สั่งสอบพันตรวจโท ธนสิทธิ แตงจั่น พยานผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2559 ซึ่งจากคำให้การและรายงานตรวจสอบความเร็วดังกล่าว ได้หักล้างข้อเท็จจริงและข้อกฏหมาย อันเป็นมูลเหตุในการสั่งฟ้อง ผู้ต้องหาที่ 1 ของพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 1 และของอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้อย่างสิ้นเชิง

การไม่นำคำให้การและรายงานการตรวจพิสูจน์ความเร็วของ พ.ต.ท.ธนสิทธิ แตงจั่น มาพิจารณาและรวมสั่งคดี ของรองอัยการสูงสุด จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย ขัดต่อหลักนิติรัฐและนิติธรรม

เนื่องจาก พลอากาศโท จักรกฤช ถนอมกุลบุตร และ พลอากาศโท สุรเชษฐ ทองสลวย ซึ่งเป็นพยานที่ให้การก่อนและขณะมีการชนกันของรถท้ังสองคนว่ามีลักษณะอย่างใดในคดีนี้ ได้ให้การยืนยันว่า รถจักรยานยนต์ได้ขับขี่เปลี่ยนช่องทางเดินรถจากช่องทางซ้ายสุดเข้ามาในช่องทางขวาสุดอย่างกระทันหัน จนเป็นเหตุให้เกิดการชนกระแทกกันของรถทั้งสองคันในช่องทางขวาสุด อันเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งรองอัยการสูงสุด ยังไม่ได้นำข้อเท็จจริงมารวมพิจารณาสั่งคดีร่วมกับข้อเท็จจริง รายงานการตรวจสอบความเร็วของ พ.ต.ท.ธนสิทธิ แตงจั่น จึงมีการร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการของ สนช. โดยนายธนิต บัวเขียว ผู้รับมอบอำนาจของ นายวรยุทธ อยู่วิทยา

โดยในรายงานคณะกรรมาธิการกฏหมาย สนช. ที่คณะกรรมาธิการกฏหมาย สภาผู้แทนราษฏร มอบให้สื่อมวลชนเมื่อ 5 ส.ค.2563 พบว่า มีบันทึกรายงานการตรวจพิสูจน์ความเร็วของรถนายวรยุทธ ที่รายงานโดยพันตำรวจโทธนสิทธิ์ กองพิสูจย์หลักฐานกลาง เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 ที่ระบุว่า จากการวัดระยะจริงกับจำนวนอัตราเร็วเฉลี่ยในเคลื่อนที่เข้ามา ทางขอบภาพด้านขวา จนถึงจุดที่เคลื่อนไปยังด้านซ้าย เมื่อคำนวนอัตราความเร็วโดยเฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 177 กม/ชม. โดยระบุว่าการคำนวนดังกล่าวจะมีความคลาดเคลื่อนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ประมาณ 17 กม/ชม ซึ่งคำให้การของ พ.ต.ท.ธนสิทธิ เป็นสิ่งที่อัยการระบุว่า พนักงานสอบสวนไม่ได้นำมาใส่ไว้สำนวน และสั่งให้มีการสอบสวนคดีใหม่ในประเด็นนี้

ส่วนหนึ่งจากเอกสารรายงานการตรวจพิสูจน์ของ พันตำรวจโท ธนสิทธิ แตงจั่น ที่ระบุว่าคำนวนอัตราเร็วเฉลี่ย 177 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (บวก-ลบ 17 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
ส่วนหนึ่งจากเอกสารรายงานการตรวจพิสูจน์ของ พันตำรวจโท ธนสิทธิ แตงจั่น

Related Posts

Send this to a friend