CRIME

‘พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ’ เยี่ยมตำรวจหญิงที่ได้รับบาดเจ็บ

รักษาราชการแทน ผบ.ตร. เยี่ยมตำรวจหญิงที่ได้รับบาดเจ็บ พร้อมส่งกำลังใจหายจากอาการป่วยโดยเร็ว ด้านโรงพยาบาลตำรวจ ยืนยันดูแลเต็มที่ โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผบ.ตร. เยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจจำนวน 5 นาย โดยพูดคุยซักถามอาการจากทีมแพทย์ และญาติ ให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับครอบครัวของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ ยังถือโอกาสเยี่ยมตำรวจหญิงที่โพสต์ระบุว่ารับราชการตำรวจ 1 ปี หลังรับการฝึกเป็นซึมเศร้า ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เร่งตรวจสอบให้ความช่วยเหลือด่วน

นอกจากนี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ยังกล่าวขอบคุณทีมแพทย์ และพยาบาลของโรงพยาบาลตำรวจที่ให้การดูแลรักษาเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี และขอส่งกำลังใจให้ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ทั่วประเทศให้หายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็ว กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตำรวจที่ดีให้กับประชาชน

พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ กล่าวว่า โรงพยาบาลตำรวจดูแลเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฎิบัติหน้าที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เจ็บป่วยอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เจ็บป่วยด้วยภาวะซึมเศร้า โรงพยาบาลตำรวจ มีเพจ “Depress We Care” ซึมเศร้าเราใส่ใจ และ “Because We Care” ซึ่งทีมแพทย์ ทีมจิตแพทย์ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด พร้อมสหวิชาชีพ ให้คำปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด

จากสถิติการตรวจสุขภาพจิตของข้าราชการตำรวจปีงบประมาณ 2565-2566 สำรวจ ณ วันที่ 13 ก.พ. 2567 พบว่าปีงบประมาณ 65 มีเจ้าหน้าที่ที่มีภาวะซึมเศร้ารุนแรง 301 คน ภาวะเครียด 1,108 คน และภาวะเสี่ยงทำร้ายตนเอง 150 คน ปีงบประมาณ 66 พบเจ้าหน้าที่มีภาวะซึมเศร้ารุนแรง 196 คน ภาวะเครียดรุนแรง 1,552 คน และภาวะเสี่ยงทำร้ายตนเอง 315 คน

ทั้งนี้ หากโรงพยาบาลตำรวจพบเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต นักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลตำรวจจะโทรศัพท์พูดคุยให้คำปรึกษา รวมถึงติดตามอาการ และส่งต่อเข้าสู่กระบวนการบำบัด โดยปีงบประมาณ 66 ให้คำปรึกษา 1,366 คน เหลือติดตามต่อเนื่อง 219 คน อีกทั้งได้จัดทำคู่มือการดูแลสุขภาวะทางจิตใจของข้าราชการตำรวจ

นอกจากนี้ ยังจัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจ และครอบครัว และอบรม “โครงการครูแม่ไก่” (จิตแพทย์น้อย) แก่ข้าราชการตำรวจในการดูแลรักษาสุขภาพจิตไม่ให้เกิดภาวะเครียดหรือซึมเศร้า และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิต ตรวจประเมินสุขภาพจิตให้กับข้าราชการตำรวจอย่างต่อเนื่อง

Related Posts

Send this to a friend