CRIME

ป.ป.ส. ส่งของกลางยาเสพติด 13.86 ตัน จาก 100 คดี ทำลายทิ้ง

วันนี้ (15 ส.ค. 65) นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พร้อมด้วยนายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รองเลขาธิการ ป.ป.ส. แถลงข่าวการขนส่งยาเสพติด ไปเก็บรักษาที่คลังเก็บรักษายาเสพติดของกลาง กระทรวงสาธารณสุข ก่อนนำไปเผาทำลายทิ้งในวันที่ 30-31 สิงหาคม นี้

สำหรับการจัดการยาเสพติดของกลาง ที่นำไปเก็บรักษาที่คลังกระทรวงสาธารณสุขในครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินการทั้งหมด 3 ครั้ง แบ่งเป็นวันที่ 11 สิงหาคม จำนวนยาเสพติด 3,846.38 กิโลกรัม , วันที่ 15 สิงหาคม จำนวนยาเสพติด 4,542.82 กิโลกรัม และวันที่ 17 สิงหาคม จำนวนยาเสพติด 5,476.20 กิโลกรัม เป็นยาเสพติดจากทั้งหมด 100 คดี ปริมาณยาเสพติดรวมกัน 13,865.40 กิโลกรัม

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า เมื่อเจ้าพนักงานผู้จับหรือผู้ยึด จับกุมผู้กระทำผิดและนำยาเสพติดส่งพนักงานสอบสวน สถานตรวจพิสูจน์รับยาเสพติด แล้วจัดทำรายงาน จากนั้นจะนำยาเสพติดที่เหลือจากการตรวจสอบทั้งหมด ส่งไปที่คลังเก็บรักษายาเสพติดของกลาง กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเก็บรักษาเอาไว้ก่อนนำไปเผาทำลาย ซึ่งประมวลกฎหมายยาเสพติดก่อนหน้านี้ ระบุให้ต้องเก็บรักษาของกลางไว้จนกว่าศาลชั้นต้นจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้เผาทำลาย ทำให้ระยะเวลาที่เก็บรักษาไว้ที่คลังยาเสพติดของกลาง กระทรวงสาธารณสุข ใช้เวลาหลายปี ยิ่งในคดีที่มีการตรวจยึดของกลาง และออกหมายจับผู้ต้องหา ผู้ต้องหาหลบหนีก็ต้องรอให้หมดอายุความก่อน อาจจะเป็นเวลา 10 ปี 20 ปี หรือสูงสุดถึง 30 ปี แล้วแต่ความหนักเบาของโทษตามที่กฎหมายกำหนด

แต่ปัจจุบัน ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติดว่าด้วยการตรวจจับ การตรวจพิสูจน์ การเก็บรักษา การทำลาย การนำไปใช้ประโยชน์ และการรายงานยาเสพติด พ.ศ. 2565 เมื่อส่งไปเก็บรักษาที่คลังแล้วคณะกรรมการตรวจรับยาเสพติด ทำการตรวจรับ ทำบัญชีรายงานเก็บไว้เป็นหลักฐานก็ส่งทำลายได้ทันทีหลังจากคณะกรรมการมีความเห็นชอบให้ทำลายได้ โดยไม่ต้องรอให้คำสั่งศาล ทำให้ระยะเวลาในการเก็บรักษาไว้ จะเหลือเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น และในทุกขั้นตอนการดำเนินงานโดยคณะบุคคลที่มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันตลอดในแต่ละขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ เพื่อไม่ให้ยาเสพติดหลุดรอดออกจากระบบจนกว่ายาเสพติดจะถูกทำลาย ไม่มีการหลุดรอดออกจากระบบแน่นอน

Related Posts

Send this to a friend