CRIME

เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองและองค์กรสิทธิมนุษยชน ขอให้ “ชัยวัฒน์” พวกออกจากราชการไว้ก่อน หวั่นกระทบคดี บิลลี่

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ตัวแทนเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยและองค์กรสิทธิมนุษยชน ยื่นหนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมขอให้พักราชการหรือสั่งให้ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร และพวก ออกจากราชการไว้ก่อน หวั่นเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนคดีฆาตรกรรมนายพอละจี รักจงเจริญ หรือ บิลลี่ โดยมี นายมนต์สัง ภู่ศิริวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนรับหนังสือ

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้เปิดเผยใน แถลงการณ์ คดีฆาตกรรม นายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ แกนนําชาวบ้านกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย อ.แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี ระบุว่า เมื่อได้พิจารณาพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ และได้มอบหมายพนักงานสอบสวน เดินทางไปยังศาลอาญา เพื่อขออนุมัติหมายจับกุม นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และพวก ได้แก่ นายบุญแทน บุษราคัม นายธนเสฏฐ์ หรือไพทูรย์ แช่มเทศ และนายกฤษณพงษ์ จิตต์เทศ รวมสี่คน โดยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิ ชอบกลาง ได้อนุมัติหมายจับแล้วในข้อหาจํานวน 5 ข้อหา เกี่ยวข้องอาชญากรรมที่ร้ายแรงต่อ นายพอละจี รักจงเจริญ ที่หายตัว ไปเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ภายหลังการถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ และหายไปเป็นเวลากว่า 5 ปี

ซึ่งต่อมา นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษรและพวก ได้มอบตัวต่อพนักงานสอบสวน และศาลได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้ว คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของ ดีเอสไอ นั้น

องค์กรเครือข่าย ได้ติดตามคดีนี้ นับตั้งแต่นายบิลลี่ถูกบังคับให้สูญหาย ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา การสอบสวน ของเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ในท้องที่และเจ้าหน้าที่ ดีเอสไอ ประสบปัญหาและอุปสรรคตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ ขัดขวางและสร้างอุปสรรคจากเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯบางกลุ่ม จนพนักงานสอบสวนของ ดีเอสไอ และภรรยาของบิลลี่ ได้คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราว ดังนั้นการให้ผู้ต้องหาในคดีนี้ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป อาจเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนคดีหรือ ทําให้ระบบราชการขาดความน่าเชื่อถือและเสียหายได้

องค์กรเครือข่ายจึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้มีอํานาจหน้าที่ ดําเนินการ ดังต่อไปนี้

1. ขอเรียกร้องให้หน่วยงานต้นสังกัดคือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและมีคําสั่งให้พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนกับ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร และพวก ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2535 ประกอบ กฎ กพ. ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2538 ข้อ 3 ที่ระบุว่า ข้าราชการพลเรือนที่ได้ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้อง คดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา เว้นแต่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ทั้งนี้เพราะ ปัจจุบันนายชัยวัฒน์ จะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แก่งกระจาน อันเป็นพื้นที่เกิดเหตุ แต่ก็ เป็นถึง ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) มีอํานาจในการสั่งการใดๆ ในทางทีอาจจะกระทบ ต่อการสอบสวนได้ และเพื่อป้องกันมิให้ใช้อิทธิพลในการแทรกแซงคดี และหากพบว่ามีกระทําผิดตามฟ้องของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ต้องถูกลงโทษทางวินัยและทางอาญาตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ทั้งสิ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานราชการ

2. ขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดําเนินการปกป้อง คุ้มครอง และให้ความช่วยเหลือ พยานโดยเฉพาะกับครอบครัวของบิลลี่ ให้พ้นจากการข่มขู่คุกคามจากอิทธิพลใด ๆ ทั้งสิ้น

3. ขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปโดยสุจริตเพื่อให้ได้ตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษโดยเร็ว และขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โด ยเฉพาะกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทํางานของพนักงานสอบสวนอย่างเต็มที่ โดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใด ๆ ทั้งสิ้น

Related Posts

Send this to a friend