CHINA

จีนเปิดตัวเครือข่าย ‘ซูเปอร์คอมพิวเตอร์’ ระดับชาติ หนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

เทียนจิน – เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 จีนเปิดตัวเครือข่ายซูเปอร์คอมพิวเตอร์ระดับชาติในเทศบาลนครเทียนจินทางตอนเหนือของประเทศ โดยเครือข่ายดังกล่าวมุ่งบรรเทาความไม่สมดุลของอุปทานและอุปสงค์พลังการประมวลผล พร้อมกับสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

เฉียนเต๋อเพ่ย นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นักวิชาการสังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน และหัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญของเครือข่ายดังกล่าว เผยแผนการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมร่วมจากฮาร์ดแวร์ อัลกอริธึม แอปพลิเคชัน และระบบในด้านการประมวลผล

กลุ่มผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ข้อมูล และต้นแบบการประมวลผลมากกว่า 200 ราย ได้เข้าร่วมเครือข่ายนี้ ซึ่งมีส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมดิจิทัลอันล้ำสมัยอย่างการประมวลผลทางวิทยาศาสตร์ การจำลองแบบทางอุตสาหกรรม และการฝึกต้นแบบปัญญาประดิษฐ์ มากกว่า 3,200 รายการ

อนึ่ง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนระบุว่าการก่อสร้างเครือข่ายซูเปอร์คอมพิวเตอร์ระดับชาตินี้เริ่มต้นเดือนเมษายน 2023

ที่มา: สำนักข่าวซินหัว

Related Posts

Send this to a friend