BANGKOK

ส.ก.ลาดกระบัง เผยเหตุไฟไหม้หญ้า-ขยะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง วอน กทม.เพิ่มโทษเจ้าของที่ดินรกร้าง

ดร.สุรจิตต์ พงษ์สิงวิทยา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง เปิดเผยถึงกรณีการเผาหญ้าและขยะ ในพื้นที่เขตลาดกระบัง โดยเฉพาะพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่งพบต่อเนื่องวันละ 4-5 จุด โดยกล่าวว่าประชาชนยังร้องเรียนเรื่องเหตุไฟไหม้ในพื้นที่ลาดกระบังอย่างต่อเนื่อง และไม่มีทีท่าว่าจะลดลง แม้จะได้อภิปรายในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม รับทราบปัญหาและให้คำมั่นว่าจะเร่งแก้ไขแล้วก็ตาม

ล่าสุดเหตุไฟไหม้ได้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเกิดอาการ HeatStroke เนื่องจากอุณหภูมิที่เกิดเหตุสูงมาก ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว ถึงแม้ในขณะนี้เจ้าหน้าที่จะปลอดภัยแล้ว แต่เหตุการณ์ไฟไหม้ยังส่งผลต่อประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงในเรื่องควันพิษ ฝุ่นละออง ทรัพย์สินที่อาจจะได้รับความเสียหาย และความปลอดภัยของผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะ

“ถึงเวลาแล้วที่กทม.จะต้องกวดขันให้เจ้าของที่ดินรกร้างต้องมีส่วนรับผิดชอบในความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงาน และต้องรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นกับประชาชนส่วนรวม ไม่แตกต่างจากผู้ที่ทำการเผา เนื่องจากหลายครั้งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับกุมผู้เผาขยะหรือเผาหญ้าได้ในที่เกิดเหตุ หรือจับได้แต่ไม่มีหลักฐานเพียงพอ หรือมีเบาะแสว่าผู้ที่กระทำเป็นเจ้าของที่ดินเอง เพื่อเป็นการป้องปรามปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีก” ดร.สุรจิตต์ กล่าว

ดร.สุรจิตต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องการให้ กทม.ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเพิ่มโทษทั้งจำทั้งปรับ และบังคับใช้กับเจ้าของหรือผู้ที่ครอบครองที่ดินที่ปล่อยให้รกร้างมีหญ้าหรือขยะในพื้นที่ให้ชัดเจน โดยต้องทำการล้อมรั้วเพื่อป้องกันเหตุในพื้นที่ของตน รวมทั้งต้องปรับสภาพพื้นที่ไม่ให้มีผู้ลักลอบนำขยะมาทิ้งและเผาขยะ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ทำให้เกิดความเกรงกลัวในการกระทำผิด

นอกจากนี้ มาตรการการขอความร่วมมือและการรณรงค์ของภาครัฐไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากยังมีเกษตรกรที่ขาดความเข้าใจถึงผลกระทบของการเผาในที่โล่งอยู่ การใช้กลไกทางกฎหมายเข้าควบคุมการเผาโดยพิจารณาจากพื้นฐานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจะทำให้ผู้ที่ทำการเผาทั้งที่ตั้งใจและจากความประมาทเกิดความเกรงกลัวและไม่กระทำผิดอีก

Related Posts

Send this to a friend