BANGKOK

กทม.ดันกฎหมายแก้ฝุ่นพิษ เตรียมขอความร่วมมือ WFH วันที่ฝุ่นพุ่งสูง

หลังการประชุมด่วน ระหว่างนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. และนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เพื่อหารือสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ที่พุ่งสูงสุดวานนี้ 85 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และภาพรวมทั่วกรุงเทพฯ ที่สถานการณ์เป็นระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครเตรียมใช้มาตรการ Work from Home ในวันที่คาดการณ์สภาพอากาศไม่ดี ฝุ่นเพิ่ม อากาศปิด ลมนิ่ง เช่น กรณีที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน อยู่ในระดับ 50-75 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรืออยู่ในช่วง 75-100 ไมโครกรัม แจ้งเตือนในระดับสีส้มหรือสีแดง กรุงเทพมหานครจะขอความร่วมมือสถานประกอบการต่างๆ ให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work From Home) ให้มากที่สุด อย่างน้อย 60% และจำกัดการเดินทาง ให้ลดใช้รถยนต์ส่วนตัว รวมถึงสั่งหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง

ด้าน นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจอมทอง ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2566 เปิดเผยว่า ตามที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล แถลงข่าวเปิดตัวกฎหมาย “รถเมล์อนาคต”

โดยจะผลักดันให้ออกเป็นข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร กำหนดให้รถเมล์ที่วิ่งในกทม. ต้องเป็นรถไฟฟ้า หรือ EV ทั้งหมด มีระยะเวลาสำหรับการเปลี่ยนผ่าน 7 ปี เพื่อบรรลุเป้าหมายลดฝุ่นละออง PM2.5 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงจะพัฒนาคุณภาพการให้บริการรถเมล์ ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีผู้ใช้งานหลักล้านคน ซึ่งได้ยื่นญัตติด้วยวาจา ในการประชุมสภากทม. สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2566 ไปแล้ววานนี้ (24 ม.ค. 66)

นายสุทธิชัย กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง และอยากสนับสนุนญัตตินี้ เพราะอยากให้ชาวกทม.มีคุณภาพชีวิตที่ดี เดินทางด้วยรถโดยสารที่มีสภาพดี ปลอดภัย และมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของกทม. อาจยังมีอำนาจหน้าที่ตามข้อบัญญัติ หรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องไม่ครอบคลุม และไม่สามารถดำเนินการได้ในทันที แต่ขณะนี้ ฝ่ายกฎหมายของสำนักงานเลขานุการสภากทม. อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้คณะกรรมการสามัญประจำสภากทม.ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษา และหาแนวทางเพื่อพิจารณาปรับปรุงข้อบัญญัติในส่วนอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกทม.ต่อไป

Related Posts

Send this to a friend