BANGKOK

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ย้ำ หัวใจของเมืองคือคน นำเทคโนโลยีตอบโจทย์สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

วันนี้ (22 พ.ย. 66) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดงานและกล่าวสนับสนุน การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี พ.ศ. 2566 “Thailand Smart City Expo 2023” โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ณ เวทีกลางฮอลล์ 4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ภายในประกอบด้วย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส), นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการบริหาร บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด และผู้เกี่ยวข้องร่วมงาน

นายชัชชาติ กล่าวว่า เรื่องสมาร์ทซิตี้เป็นหัวใจ ของอนาคตของประเทศ เพราะอนาคตเมืองจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และหัวใจหลักของสมาร์ทซิตี้ คือ Smart Enough City เมืองฉลาดพอเหมาะ มี 3 วงล้อ ได้แก่ วงแรก People Desirable เป็นความต้องการของประชาชน วันนี้ดีใจที่มีเพื่อนๆ จากหลายจังหวัดมาร่วมงาน เพราะสมาร์ทซิตี้ในแต่ละเมือง และความต้องการคนในเมืองนั้นๆ ไม่เหมือนกัน วงที่สอง Business Viable ธุรกิจดำเนินการได้ หลายครั้งที่เราลงทุนมหาศาลในเทคโนโลยี แต่ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า วงสุดท้าย Technical Feasible เป็นไปได้ในเชิงเทคนิค ดังนั้นสมาร์ทซิตี้คือการซ้อนกันของ 3 วงล้อนี้ นั่นคือการเลือกใช้เทคโนโลยี ให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืน ซึ่งไม่ใช่การเน้นที่เทคโนโลยี แต่ต้องเน้นที่คนให้คนเป็นศูนย์กลาง เพราะหัวใจของเมืองอยู่ที่คน

สำหรับการจัดงานแสดงสินค้า และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ด้านเมืองอัจฉริยะ หรือ Thailand Smart City Expo 2023 เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม นำเสนอเทคโนโลยีอัจฉริยะ ในการพัฒนาเมืองผ่านส่วนงานแสดงสินค้า และเป็นเวทีเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้สนใจ สามารถมาศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนระดมสมอง ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ทั้งยังเป็นการรวมตัว ของผู้นำเมืองมากกว่า 100 เมือง

ทำให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่เข้มแข็งในอนาคต รวมถึงมีพิธีมอบรางวัล The Smart City Solutions Awards 2023 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ให้แก่ผลงานต้นแบบ ของบริการเมืองอัจฉริยะ และเป็นต้นแบบของการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริการประชาชนต่อไป และเพื่อกระตุ้นการใช้บริการเทคโนโลยี ของผู้ประกอบการในประเทศ ให้ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถเลือกใช้บริการที่มีมาตรฐาน และราคาเหมาะสม ดีป้า จึงมีการขึ้นทะเบียนตราสัญลักษณ์ dSURE (ดี-ชัวร์) สำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิทัล และจัดประกวด Smart City Solutions Awards 2023

โดยภายในงานจะแบ่งหมวดหมู่เทคโนโลยีออกเป็น 7 ด้านสำคัญ สำหรับ Smart City ได้แก่ Smart Telecom, Smart Energy, Smart Living, Smart Industry & Retail, Smart Mobility, Smart Environment และ Smart Healthcare ซึ่งจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี จากบริษัทชั้นนำกว่า 300 บริษัท รวมถึงพาวิลเลียนจากต่างประเทศ โดยไฮไลท์ที่สำคัญของปีนี้ จะมีการจัดเสวนาระดับนานาชาติ เรื่องทิศทางการพัฒนาเมือง ของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง และเมือง Smart City ต้นแบบจากญี่ปุ่น รวมถึงการประชุม การเสวนาขยายผล จากนโยบายด้านต่างๆ ของรัฐบาล

Related Posts

Send this to a friend