BANGKOK

‘ชัชชาติ’ เปิดงาน BKK EXPO 2024 ชวนประชาชนมีส่วนร่วมสร้างเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน

วันนี้ (20 มิ.ย.67) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดงาน “BKK EXPO 2024: เมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณ” ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ โดยระบุว่าหัวใจของงาน EXPO คือต้องการบอกให้เจ้านายของเรา หรือประชาชนทราบว่า กรุงเทพมหานครพัฒนาอย่างไรบ้าง เราเลือกจัดงานที่สวนเบญจกิตติเพราะเป็นที่กว้างขวาง แต่อากาศร้อนหน่อย เราไม่ใช้แอร์ เพราะจะได้ไม่ต้องส่งเสริมเรื่องโลกร้อนเป็นบรรยากาศที่น่าสนุก เรามีไฮไลท์โมเดลเมือง (Bangkok City Model) แต่หากจะเข้าดูต้องลงทะเบียน เพราะคิวแน่น ส่วนอื่น ๆ สามารถวอล์กอินได้

งานครั้งนี้แบ่งเป็น 5 เมือง 6 นิทรรศการ ประอบด้วย เมืองเดินทางเส้นทางสายน้ำ, เมืองปลอดภัย สุขภาพ ชีวิต ทรัพย์สิน, เมืองสร้างสรรค์ การศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต, เมืองเศรษฐกิจ โอกาส และความหวัง, เมืองยั่งยืนพลังงานและสิ่งแวดล้อม

“เราทำเมืองวันนี้ไม่ใช่เพื่อตัวเราเอง แต่ส่งมอบเมืองที่น่าอยู่ให้กับเยาวชนรุ่นต่อไป ขอให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน” นายชัชชาติ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับงาน BKK EXPO 2024 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20-23 มิ.ย.67 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ โดยไฮไลท์สำคัญมีการจัดนิทรรศการ Bangkok City Model Exhibition โดยจะจัดแสดงวันละ 18 รอบ ระหว่างเวลา 09.00-21.00 น. เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

รายงาน: ณัฐพร สร้อยจำปา
ภาพ: ศุภสันห์ กันณรงค์

Related Posts

Send this to a friend