BANGKOK

ประชาธิปไตยเต็มใบ เปิดโอกาสผู้ปกครอง-เด็ก “เข้าคูหา กากับข้าว” โหวตอาหารดีมีประโยชน์

วันนี้ (14 มี.ค. 66) นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “อาหารโรงเรียนดี มีทางเลือก” ณ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) เขตสะพานสูง ซึ่งกิจกรรมภายในงานนั้น เป็นการเลือกตั้งอาหารโรงเรียน โดยการ “เข้าคูหา กากับข้าว” ซึ่งเปิดพื้นที่ให้ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ได้มีส่วนร่วมในการเข้าคูหาเพื่อ โหวตเลือกเมนูอาหารเช้าและกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดกทม.เป็นครั้งแรก เพื่อให้เป็นไปตามระบบ Thai School Lunch for BMA โดยมี บี จีเนียส (Be Genius) ซึ่งเป็นผู้จัดส่งวัตถุดิบ และประกอบอาหารในโรงเรียน

“อาหารการกินเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการจะมีสมองที่ดีได้ อาหารที่รับประทานต้องถูกหลักโภชนาการ ขณะเดียวกันก็ต้องให้ความสำคัญ กับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนควบคู่กันไปด้วย กิจกรรมนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้สอบถามน้องๆ นักเรียนและผู้ปกครองถึงความต้องการ เพราะอาหารที่ดีต้องมีทางเลือกให้เขาด้วยว่า เขาชอบหรือไม่ชอบเมนูอะไร ส่วนด้านโภชนาการนั้นเป็นเรื่องพื้นฐาน ที่กทม.ต้องทำให้ได้อยู่แล้ว อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญของกิจกรรมนี้คือแสดงให้เห็นว่าอาหาร ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องจัดการฝ่ายเดียว แต่ให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมและเป็นอีกพื้นที่การเรียนรู้ เห็นได้จากความคิดสร้างสรรค์ของงานในวันนี้ ที่จำลองรูปแบบการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง ให้เป็น “การเข้าคูหา กากับข้าว” เลือกสิ่งที่ชอบที่อยากกิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องอาหาร โภชนาการต่างๆ รวมไปถึงการเรียนรู้ทุกเรื่องจะเกิดขึ้น โดยที่นักเรียนเป็นศูนย์กลางแบบนี้ในทุกๆกิจกรรม”

สำหรับกิจกรรม “อาหารโรงเรียนดี มีทางเลือก” ในวันนี้ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บี จีเนียส (Be Genius) ซึ่งเป็นผู้จัดส่งวัตถุดิบ และประกอบอาหารในโรงเรียน ก่อให้เกิดครั้งแรกของกรุงเทพมหานคร ที่ให้ทุกภาคส่วนอาทิ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ได้มีส่วนร่วมในการโหวตเลือกเมนูอาหารเช้าและกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดกทม.ซึ่งนับได้ว่าเป็น “ซีรอ โมเดล” และเป็น Sandbox ใหม่ โดยรายการอาหารที่จัดให้เลือกโหวต นอกจากหลากหลายไม่จำเจ รสชาติอร่อย หน้าตาน่ารับประทานแล้ว รายการอาหารทั้งหมดเป็นไปตามระบบ Thai School Lunch for BMA

Related Posts

Send this to a friend