BANGKOK

กทม.ขอความร่วมมือประชาชนเที่ยวงานกาชาด คัดแยกและทิ้งขยะให้ถูกถัง

นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมติดตาม การบริหารจัดการขยะ การดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในงานกาชาด ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ศูนย์เยาวชนลุมพินี พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการขยะในงานกาชาด ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน

นายชาตรี กล่าวว่า “ที่ประชุมได้ติดตามการบริหารจัดการขยะในงานกาชาด ประจำปี 2565 ร่วมกับผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตปทุมวัน ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว พร้อมด้วยผู้แทนผู้จัดงานกาชาดและผู้เกี่ยวข้อง โดยที่ผ่านมามีประชาชนมาร่วมงานหนาแน่น จึงพบปัญหาอุปสรรคในการเข้าจัดเก็บขยะในพื้นที่ และการรวบรวมขยะจากร้านค้ามายังจุดที่กำหนด เพื่อกรุงเทพมหานครจะได้นำไปกำจัดอย่างถูกวิธี”

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ตั้งวางถังมูลฝอยแยกประเภท จำนวน 40 จุด ครอบคลุมทั่วพื้นที่การจัดงาน พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต และสำนักสิ่งแวดล้อมประจำจุดคัดแยกขยะ เพื่อเป็นตัวแทนสื่อสารประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนทิ้งขยะให้ถูกประเภท โดยในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต ประจำจุดคัดแยกขยะจุดละ 2 คน ปฏิบัติงานแบ่งเป็น 2 รอบ รอบเช้า เวลา 10.00 -16.00 น. รอบบ่าย เวลา 16.00-22.00 น. และเขตปทุมวันจะรวบรวม และนำไปส่งโรงกำจัดขยะ เพื่อจัดการอย่างถูกวิธีต่อไป

กรุงเทพมหานครจึงขอความร่วมมือ ประชาชนแยกทิ้งขยะให้ถูกประเภท และทิ้งในจุดที่จัดเตรียมไว้ เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงขอความร่วมมือผู้ค้า และร้านค้าต่างๆ ภายในงานกาชาด ให้แยกขยะที่ต้นทาง และนำขยะจากร้านค้า มายังจุดพักขยะตามเวลาที่กำหนด โดยแบ่งเป็น 4 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 เวลา 10.00 – 12.00 น. รอบที่ 2 เวลา 15.00 – 17.00 น. รอบที่ 3 เวลา 20.00 – 22.00 น.และรอบที่ 4 เวลา 01.00 – 03.00 น. เพื่อความสะดวกในการเข้าจัดเก็บขยะออกจากพื้นที่ นำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป และเพื่อความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ รอเปิดสวนในเวลา 04.30 น.สำหรับประชาชนที่จะเข้ามาพักผ่อนและออกกำลังกาย สวนลุมพินีเปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 04.30 – 21.00 น.

“จากการได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย จุดคัดแยกขยะบริเวณร้านของดี กรุงเทพมหานคร 50 เขต และจุดอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่การจัดงานกาชาด พบว่าประชาชนพร้อมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดแยกขยะ และได้เชิญชวนประชาชนทิ้งขยะให้ถูกประเภท พร้อมทั้งได้กำชับคณะกรรมการแผนกควบคุมงานกาชาดประจำปี 2565 ให้เข้มงวดควบคุมระดับเสียงร้านค้า ภายในงานไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กำหนด (80 เดซิเบลเอ) สำหรับงานกาชาดประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 11.00 – 22.00 น. ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานครจึงขอความร่วมมือประชาชนแยกทิ้งขยะให้ถูกประเภท และทิ้งในจุดที่จัดเตรียมไว้ เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย”

Related Posts

Send this to a friend