BANGKOK

‘ชัชชาติ’ เผยภาพรวมลอยกระทงเป็นไปด้วยดี กระทงโฟมลดลง

‘ชัชชาติ’ เผยภาพรวมลอยกระทงเป็นไปด้วยดี กระทงโฟมลดลง มอบ ‘พรพรหม’ แก้ปัญหาน้ำเน่าที่สวนสันติภาพ หลังใช้กระทงอาหารปลาจำนวนมาก

วันนี้ (4 ธ.ค. 66) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงงานลอยกระทงเมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยระบุว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ เปิดให้ลอยกระทงหลายจุด ทำให้คนกระจายกันไปร่วมกิจกรรมในหลายพื้นที่ ไม่เกิดความแออัดมาก โดยปีนี้กระทงโฟมมีจำนวนลดลงจากร้อยละ 4.30 ในปี 2565 เหลือเพียงร้อยละ 3.26 ในปัจจุบัน ภาพรวมเป็นไปด้วยดี ไม่มีปัญหาอะไร

นายชัชชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันพบปัญหาหนักที่สุดบริเวณสวนสันติภาพที่มีการใช้กระทงอาหารปลาจำนวนมาก ทำให้เกิดน้ำเน่า และปลาตาย จึงมอบหมายให้ นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนกรุงเทพมหานคร ประเมินภาพรวมทั้งหมด พร้อมนำไปออกมาตรการในปีหน้าว่า บางพื้นที่จะต้องจำกัดรูปแบบกระทงที่จะลอยหรือไม่ เช่น สวนที่มีพื้นที่บ่อน้ำจำกัด เป็นต้น ทั้งนี้ นายพรพรหมมีแผนจะลงพื้นที่สวนสันติภาพเพื่อตรวจสอบการฟื้นฟูสภาพบ่อน้ำในวันที่ 6 ธ.ค.ที่จะถึงนี้

สำหรับการลอยกระทงดิจิทัล พบว่ามีจำนวนประมาณ 4,000 กระทง หากเทียบกับกระทงทั้งหมดซึ่งมากกว่า 600,000 ใบ ถือว่ายังไม่มาก โดยกรุงเทพมหานครจะยังคงรักษาประเพณีเดิมไว้อยู่ เพียงแต่ขยายทางเลือกให้ประชาชนมากขึ้น รวมทั้งนำข้อมูลไปถอดบทเรียนเพื่อดำเนินการในอนาคตต่อไป

Related Posts

Send this to a friend