BUSINESS

เนสท์เล่ ไอศกรีม ออกแบบ-ผลิตรถสามล้อไฟฟ้าสำหรับผู้พิการ ขยายโอกาส สร้างอาชีพจำหน่ายไอศกรีม

กลุ่มธุรกิจเนสท์เล่ ไอศกรีม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ร่วมมือกับ กรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ออกแบบและผลิตรถสามล้อไฟฟ้าให้แก่ผู้พิการ สำหรับจำหน่ายไอศกรีม เป็นรายแรกของประเทศไทย ในโครงการ “เนสท์เล่ ไอศกรีมมอบรถสามล้อไฟฟ้า” ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้พิการ ผ่านการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน

นางสาวมณฑา คงเครือพันธุ์ ผู้อำนวยการธุรกิจไอศกรีม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “เนสท์เล่ให้ความสำคัญ กับการส่งมอบโภชนาการที่ดี พร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และการช่วยเหลือคนในชุมชน ธุรกิจเนสท์เล่ ไอศกรีมจึงได้เล็งเห็นถึง การสร้างโอกาสทางอาชีพ สำหรับผู้พิการ และริเริ่มโครงการผลิตรถสามล้อไฟฟ้า เพื่อผู้พิการใช้จำหน่ายไอศกรีม ขึ้นตั้งแต่ปี 2563 โดยมุ่งส่งเสริมศักยภาพในการทำงาน ด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม และเหมาะกับความต้องการ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเอง และดูแลครอบครัวได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป”

“เพราะเราเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ทุกคนควรมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการประกอบอาชีพ เนสท์เล่ ไอศกรีม จึงมุ่งมั่นในการผลิตรถสามล้อไฟฟ้า ที่สามารถตอบโจทย์ ความหลากหลายของผู้พิการ ไม่ว่าในรูปแบบใดก็สามารถทำงาน เป็นคนขับไอศกรีมเนสท์เล่ได้ อย่างสะดวกและปลอดภัยแน่นอน”

สำหรับรถสามล้อไฟฟ้าเพื่อผู้พิการ จากเนสท์เล่ ไอศกรีม ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ สำหรับผู้พิการแต่ละคน เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้พิการ อย่างเต็มที่ในการทำงาน โดยคำนึงถึงข้อจำกัด ในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน นอกจากนี้ยังออกแบบ ภาพลักษณ์ของรถให้เหมาะสมกับผู้พิการอีกด้วย เช่น กระจกมองหลังบานใหญ่ ทำให้มองเห็นทัศนวิสัยได้ชัดเจน ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ และยังลดความเสี่ยง ในการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนั้น เครื่องยนต์ไม่มีความซับซ้อน สามารถควบคุมง่าย ด้วยอุปกรณ์คอนโทรล ที่เหมาะสมกับผู้พิการที่เคลื่อนไหวไม่สะดวก

นอกจากนี้รูปทรงภายนอก ที่ดึงดูดใจผู้บริโภค ช่วยเพิ่มโอกาสในทางสร้างรายได้ อีกทั้งยังเป็นรถรักษ์โลก เพราะใช้พลังงานไฟฟ้า ในการขับเคลื่อน 100% ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย จากการเติมน้ำมัน ทำให้เกิดการประหยัดพลังงาน ไม่ปลดปล่อยมลพิษสู่อากาศ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา เนสท์เล่ ไอศกรีม ยังคงเดินหน้าโครงการ เพื่อออกแบบและผลิตรถสามล้อไฟฟ้า เพื่อผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้พิการประกอบอาชีพ จำหน่ายไอศกรีมเนสท์เล่ ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย

ทั้งนี้เนสท์เล่ ไอศกรีม และกรมส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เชิญชวนผู้พิการที่สนใจ และมีคุณสมบัติตรงตามกำหนด เข้ามาร่วมสร้างอาชีพ สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างโอกาสที่เท่าเทียม ไปกับ เนสท์เล่ ไอศกรีม ผู้พิการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และมีคุณสมบัติเป็นผู้พิการ ที่มีความสามารถในการขับขี่รถ (การได้ยินและการมองเห็นปกติ) มีจิตใจในการบริการ สุภาพ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่

สามารถติดต่อได้ที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ โทรศัพท์ 02-354-3388 ต่อ 209 ผู้ผ่านการคัดเลือก จะเข้ามาเป็นผู้จำหน่ายไอศกรีม ภายใต้ศูนย์สามล้อในเขตกรุงเทพฯ ของเนสท์เล่ มีทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์หลักสี่ ศูนย์สายลวด ศูนย์สาธุประดิษฐ์ ศูนย์วัดกก และศูนย์บางกระดี่

Related Posts

Send this to a friend