BANGKOK

ชัชชาติ พร้อมเปิดห้องทำงาน หากน้อง ๆ อยากนั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ ในวันเด็กแห่งชาติ

วันนี้ (3 ธ.ค.66) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพหมานคร ครั้งที่ 1/2566 ถึงงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 6-22 ม.ค. 66 โดยจัดที่ห้องสมุดการเรียนรู้ 34 แห่ง และในพิพิธภัณฑ์เด็กทั้ง 2 แห่ง ศูนย์เยาวชนฯ 34 แห่งและหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง โดยแต่ละพื้นที่ก็จะกำหนดวันจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับชุมชน

ปีนี้ทางกรุงเทพมหานคร จะเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชน ปลูกฝังสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ นำไปพัฒนาตนเอง โดยไฮไลต์ของงานวันเด็กที่จะจัดในวันที่ 14 ม.ค. 66 นี้ ประกอบด้วยกิจกรรม Play it Forward ณ พี่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ภายใต้แนวคิดการอยู่ร่วมกันในยุคปัจจุบันโดยไม่รบกวนธรรมชาติผ่านการเล่น การประดิษฐ์ กิจกรรมต่างๆ และการปลูกต้นไม้ เพื่อส่งต่อโลกของเราให้คนรุ่นต่อๆไปในอนาคต

Tomorrow Land ดินแดนแห่งโลกอนาคต ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครู) จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่โลกศตวรรษใหม่ และ Mystery Library ห้องสมุดอลม่าน ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ภานใต้แนวคิด การสังเกตุสิ่งรอบตัว การคิดวิเคราะห์ การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้จากสกรจดจำ บันทึก และการอ่าน

นายชัชชาติ กล่าวว่า หากมีเด็ก ๆ สนใจเข้าเยี่ยมชมห้องทำงานก็ยินดีที่จะเปิดให้เข้ามาเยี่ยมชม และนั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. แต่ไม่รู้คนอยากจะมานั่งหรือเปล่า หากมีคนอยากนั่งก็เปิดให้ได้เลย ไม่มีปัญหา เพราะวันที่ 12 ม.ค.66 จะมีตัวแทนเด็กมาที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

Related Posts

Send this to a friend