BANGKOK

กทม.ชวนคนกรุง ร่วมงานลอยกระทง รณรงค์ “1 กระทง 1 ครอบครัว”

กทม.ชวนคนกรุง ร่วมลอยกระทงสะพานพระราม 8-คลองโอ่งอ่าง รณรงค์ “1 กระทง 1 ครอบครัว” คุมเข้มห้ามจุดพลุ-ปล่อยโคมลอย

วันนี้ (2 พ.ย. 65) นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

โดยในปีนี้กรุงเทพมหานครกำหนดจัดงานลอยกระทงในพื้นที่หลัก 2 จุด

1.บริเวณสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น การแสดงลำตัด เพลงเรือ และการแสดงจากศิลปิน เช่น วิด ไฮเปอร์ ภายในงานได้จำลองตลาดโบราณย้อนยุค สัมผัสกับของเล่นโบราณ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ของดี 50 เขต สินค้าหัตถกรรมและอาหารพื้นบ้าน

2.บริเวณคลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร ในวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2565 โดยมีกิจกรรมการแสดง ดนตรีไทย ดนตรีประยุกต์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงจากศิลปินนักร้องนักดนตรี ฉายหนังกลางแปลง จุดถ่ายภาพ จุด Check in จำหน่ายสินค้า ของดีของเขตและชุมชน นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังเปิดสวนสาธารณะ 33 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ให้ประชาชนเข้าไปลอยกระทงด้วย

นายศานนท์ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีงานเทศกาล 12 เทศกาลตลอดทั้งปี โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม และมกราคม เป็นเทศกาล Colorful Bangkok กรุงเทพฯ จะเป็นเมืองแห่งสีสันตลอด 3 เดือนเต็ม งานลอยกระทงครั้งนี้ ไม่ได้จัดเพื่อความสนุกสนาน แต่เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยด้วย

ขอเชิญชวน ปีนี้สามารถหยิบกระทงที่ย่อยสลายได้มาลอยกระทงที่สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด ในวันที่ 8 พ.ย.65 ตั้งแต่ 17.00–22.00 น. และคลองโอ่งอ่าง ตั้งแต่วันที่ 6-8 พ.ย.65 หากใครไม่สะดวกมาในเมือง สามารถไปลอยได้ทุกเขต มีท่าเรือ และสวนสาธารณะ 33 แห่งที่เตรียมไว้

สำนักงานเขตได้บูรณาการทำงานร่วมกับภาคประชาชนและเอกชน ในการจัดงานเทศกาลลอยกระทงในพื้นที่ 50 เขต เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปลอยกระทง จนถึงเวลา 24.00 น. พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการ ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ทั้งทางบกและทางน้ำ ห้ามจุดพลุ ดอกไม้เพลิง ห้ามปล่อยโคมลอย ห้ามจำหน่าย และห้ามเล่นประทัดจีนทุกชนิด พร้อมรณรงค์ “1 กระทง 1 ครอบครัว มาด้วยกันลอยด้วยกัน 1 กระทง” ส่งเสริมให้ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายได้ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม หากประชาชนพบเห็นเหตุสาธารณภัย สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ทางโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 199 และ 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง

Related Posts

Send this to a friend