TECH

ผู้บริหารเดลล์ ชี้เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนโลก ส่งผลให้ “ข้อมูล สำคัญที่สุด”

ในอีก 10 ปีข้างหน้า โลกจะเป็นอย่างไร จะเหมือนในหนัง Sci-Fi ที่เคยดูหรือไม่ Emerging Technology จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปทางไหน เป็นคำถามที่หลายๆ คนอยากทราบคำตอบ…

ปัง ยี เบง รองประธานอาวุโส ภูมิภาคเอเชียใต้ เดลล์ เทคโนโลยี กล่าวในงานเดลล์ เทคโนโลยี ฟอรัม 2019 ว่า ในยุคที่ Emerging Technology (เทคโนโลยีเกิดใหม่) อย่าง 5G การใช้งาน AI และ Extended Reality (XR) กำลังเข้ามามีบทบาทกับธุรกิจ และชีวิตของผู้คนมากขึ้นว่า “ข้อมูล เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด และซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์ และนำข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะสำคัญรองลงมา ส่งผลให้บริษัท และบุคคลที่มีข้อมูลในมือ มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จสูงในยุคใหม่นี้”

ปัง ยี เบ็ง รองประธานอาวุโส ภูมิภาคเอเชียใต้ เดลล์ เทคโนโลยีส์

ปัง ยังกล่าวต่อไปว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ เมื่อ Emerging Technology เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์ทั้งในแง่ชีวิตส่วนตัว การทำงาน และระบบเศรษฐกิจทั้งหมดแล้ว มนุษย์จะต้องยกระดับตัวเองขึ้นไป ใช้เวลาที่มีมากขึ้นพัฒนาทักษะในการควบคุมและทำงานของจักรกล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้มากขึ้น เพราะคาดว่าจะมีอาชีพหลายอาชีพที่มีความเสี่ยงเมื่อวันนั้นมาถึง โดยเฉพาะอาชีพที่เป็นการทำงานแบบซ้ำๆ หรืองานทั่วไปแบบ routine หรือแม้แต่งานธนาคาร เพราะโลกกำลังก้าวเข้าใกล้การเป็นสังคมไร้เงินสดเข้าไปทุกที

“ในบางประเทศ อย่างประเทศจีนในบางเมือง คุณจะไม่สามารถใช้เงินสดได้เลย หากคุณไม่มี Union Pay หรือ Ali Pay ร้านค้าต่างๆ อาจไม่ขายของให้คุณก็ได้ และคาดว่าในอนาคตหลายๆ ประเทศก็จะขยับตามไปสู่การเป็นสังคมไร้เงินสดเต็มรูปแบบ ทำให้งานบางประเภทอาจจะหายไปในอนาคต แต่เชื่อว่าก็จะมีงานประเภทอื่นเข้ามาแทน มนุษย์จึงต้องพัฒนา และเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ยุคดังกล่าว” ปัง อธิบาย

นพดล ปัญญาธิปัตย์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย เดลล์ เทคโนโลยีส์ กล่าวว่า จากการวิจัย Future of Connected Living ที่เดลล์ร่วมกับสถาบันแห่งอนาคตในอเมริกา และ Vanson Bourne ทำขึ้นโดยการสำรวจจากนักธุรกิจชั้นนำ 1,100 คนจาก 10 ประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น พบว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า หรือในปี 2030 Emerging Technology จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปในรูปแบบที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อน ทั้งในแง่ของการเป็น Networked Reality ยานยนต์ไร้คนขับ เมืองที่มีความรู้สึก ผู้ช่วยอัจฉริยะและการใช้อัลกอริธึ่ม ไปจนถึงสมองกล และสังคม

(อ่านเพิ่มเติม 5 สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี 2030)

นายนพดล ปัญญาธิปัตย์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย เดลล์ เทคโนโลยีส์

“มนุษย์ต้องปรับตัว และเตรียมพร้อมสำหรับโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล นำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมในแง่การกำกับดูแลการใช้งาน AI การดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Data Privacy) โดยต้องค้นหาแนวทางในการที่มนุษย์เราจะทำงานร่วมกับจักรกลได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด”

“สิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจเกิดขึ้นก่อนปี 2030 ก็ได้ เพราะเพียงแค่การมาของ 5G ก็น่าจะพลิกโฉมการทำงาน และรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนไปได้พอสมควรแล้ว หรือยานยนต์ไร้คนขับ ก็เริ่มมีการทดลองใช้ในบางประเทศแล้ว ผมเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้เราน่าจะได้เห็นการนำ Emerging Technology มาใช้ในเชิงรุกกับธุรกิจอีกหลายรูปแบบ และเดลล์ จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อทำให้ชีวิตของผู้คนสะดวกสบายมากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นพดล กล่าวทิ้งท้าย

งาน Dell Technology Forum จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีต่างๆ ของเดลล์ โดยในปีนี้จัดขึ้นที่ไบเทค บางนา และได้นำเสนองานวิจัยชุด Future of Connected Living ที่คาดการณ์ว่าเทคโนโลยีเกิดใหม่ใดจะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับมนุษย์ในปี 2030

Related Posts

Send this to a friend