TECH

Google จัดหลักสูตรอบรมการรู้เท่าทันดิจิทัลแก่ครูและนักเรียน พร้อมเปิดใช้ ChromeOS Flex ใน ร.ร.ขาดแคลน

แจ็คกี้ หวาง Country Director, Google ประเทศไทย จัดโครงการ Be Internet Awesome หรือหลักสูตรอบรมการรู้เท่าทันดิจิทัลแก่ครูและนักเรียน เพื่อเดินหน้าสนับสนุนให้อินเทอร์เน็ต เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สำหรับคนไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่ ร.ร.พญาไท กทม. ทั้งนี้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ได้ฝึกอบรมครูและนักเรียนไปแล้วกว่า 3.4 ล้านคนทั่วประเทศไทย ผ่านโครงการดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสาว ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติในการร่วมเปิดใช้งาน ChromeOS Flex สำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนทรัพยากร ChromeOS Flex ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นหนึ่งของระบบปฏิบัติการ Chrome ที่ช่วยปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆให้ทันสมัยยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มความเร็วและเสริมความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น โดย ChromeOS Flex ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการดาวน์โหลด

นางสาว ตรีนุช กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรม Be Internet Awesome ในครั้งนี้ ที่ทุกหน่วยงานต่างให้ความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับเด็กและเยาวชนของเรา เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุด และท่องโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ปัญหาด้านความปลอดภัยออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะไม่เพียงแต่จะสร้างความเสียหาย และผลกระทบด้านกายและใจแก่ตัวนักเรียนแล้ว ยังอาจส่งผลด้านทรัพย์สินไปยังครอบครัว และผลกระทบต่อสังคมได้เช่นกัน วันนี้ดิฉันขอชื่นชมและขอบคุณความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ระหว่าง Google ประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนหน่วยงานด้านการศึกษาต่างๆ รวมทั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้นำหลักสูตรความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตสําหรับเด็ก ซึ่งมีแนวทางการเรียนการสอนแบบ Active Learning จนได้รับการยอมรับในระดับสากล มาช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กๆ เป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ และสามารถแสวงหาความรู้ และได้รับประสบการณ์ในการท่องโลกออนไลน์ได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น”

ด้าน แจ็คกี้ กล่าวว่า “ ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Google มีโอกาสได้กลับมาจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการศึกษาดิจิทัล และส่งเสริมความปลอดภัย ในการท่องอินเทอร์เน็ตของครูและนักเรียนทั่วประเทศ ณ โรงเรียนพญาไท ด้วยการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปัจจุบันเด็กๆและเยาวชนท่องโลกออนไลน์กันมากขึ้น และในปี 2565 เราพบว่า “การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์” (Cyberbullying) เป็นหนึ่งในหัวข้อด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ที่ผู้คนในไทยให้ความสนใจค้นหาบน Google มากเป็นอันดับต้นๆ โดยมีการค้นหาเพิ่มขึ้นถึง 60% เมื่อเทียบกับปี 2564 ดังนั้นการลงทุนลงแรงเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศ จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในพันธกิจหลักของเรา”

ขณะที่ ศารณีย์ บุญฤทธิ์ธงไชย Country Marketing Manager,Google ประเทศไทย กล่าวว่า “หลังจากที่เราได้เปิดตัวโครงการ Be Internet Awesome ไปเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา เราได้ฝึกอบรมครูและนักเรียนไปแล้วกว่า 3.4 ล้านคน ส่งผลให้พวกเขารู้สึกมั่นใจ ในการท่องโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น และเพื่อช่วยให้คนไทยเข้าถึงโลกออนไลน์ และสามารถเรียนรู้การเป็นพลเมืองดิจิทัล ได้อย่างเท่าเทียมกันทุกคน เราจึงได้จัดทำหลักสูตรใหม่สำหรับปี 2566 ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นอกจากนี้ Google ยังต้องการสนับสนุนโรงเรียน ที่ขาดแคลนทรัพยากรในการสอนหลักสูตร Be Internet Awesome ด้วยการผนวกหลักสูตรนี้เข้ากับ ChromeOS Flex ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะเปิดตัวในปีนี้ เราได้เริ่มนำร่องการใช้งาน ChromeOS Flex ในพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ในไตรมาสนี้แล้ว ซึ่งเรากำลังช่วยดำเนินการปรับโฉมอุปกรณ์ของโรงเรียนกว่า 100 แห่งให้กลายเป็นอุปกรณ์ที่รวดเร็ว จัดการง่าย และใช้ระบบคลาวด์เป็นหลัก และเราตั้งเป้าที่จะช่วยเหลือโรงเรียนจำนวน 500 แห่งภายในปีนี้”

Related Posts

Send this to a friend