TECH

Opensignal รายงานประสบการณ์การใช้เครือข่ายมือถือไทย ชี้ AIS ครองตำแหน่งได้รางวัลมากสุด

Opensignal ผู้ดำเนินการวิเคราะห์ระบบมือถือและกำหนดมาตรฐานระดับโลก รายงานข้อมูลประสบการณ์เครือข่ายมือถือของประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม 2566 พบว่า AIS ครองตำแหน่งผู้ให้บริการที่ได้รับรางวัลมากที่สุด โดยเป็นรางวัลที่ชนะแต่เพียงผู้เดียว 9 รางวัลและรางวัลร่วมอีก 2 รางวัล โดยผู้ใช้งานในประเทศไทยเพลิดเพลินกับความเร็วสูงสุดบนเครือข่าย AIS ได้รับประสบการณ์การเล่นเกมดีที่สุด มีคุณภาพความเสถียรขั้นสูง และแซงหน้า TrueMove H ในด้านประสบการณ์ความเร็วการอัปโหลด สำหรับข้อมูลสำคัญที่มีความน่าสนใจ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. TrueMove H แซงหน้า AIS คว้ารางวัลความพร้อมใช้งาน 5G แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาครั้งใหญ่ในตัวชี้วัดนี้ ผู้ใช้ TrueMove H 5G ของ Opensignal ใช้เวลา 28.7% เชื่อมต่อ 5G ซึ่งมากกว่า AIS 3.5%

2. AIS ชนะรางวัลประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด สามารถครองตำแหน่งผู้นำในทุกหมวดความเร็ว ทั้งความเร็วโดยรวมและความเร็ว 5G อีกทั้งยังเป็นผู้ชนะด้านความเร็วในการดาวน์โหลด 5G ความเร็วในการอัปโหลด 5G และประสบการณ์ความเร็วดาวน์โหลด ยิ่งไปกว่านั้น AIS ยังทำลายสถิติในด้านประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลดและคว้ารางวัลไปด้วยความเร็ว 9.6 Mbps

3. DTAC ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งกับสองรางวัลด้านวิดีโอ ด้วยคะแนน 60.7 คะแนนจาก 100 คะแนน ซึ่งมากกว่า TrueMove H หนึ่งคะแนน ด้านประสบการณ์วิดีโอ 5G นั้น DTAC สามารถเอาชนะ AIS แชมป์เก่า ด้วยคะแนน 73.2-73.6 คะแนน สำหรับบริการวิดีโอ 5G ผู้ให้บริการทุกรายในประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในระดับดีมาก (68-78)

4. AIS ชนะรางวัลเกมและแอปสื่อสารด้วยเสียง ซึ่งผู้ให้บริการทุกรายในประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในระดับดี (75-85) ในด้านประสบการณ์การเล่นเกม 5G และอยู่ในระดับดี (80-87) ในด้านประสบการณ์แอปสื่อสารด้วยเสียง 5G

5. AIS และ DTAC ยังได้รับรางวัลด้านความเสถียร โดย AIS ชนะรางวัลคุณภาพความเสถียรขั้นสูงติดต่อกันเป็นครั้งที่สามในรายงานของ Opensignal ด้วยคะแนน 66% ส่วน DTAC ได้อันดับสอง ตามหลัง AIS 6.1 % อย่างไรก็ตาม DTAC ยังคงไม่แพ้ใครสำหรับรางวัลความเสถียรอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ คุณภาพความเสถียรหลัก และคว้ารางวัลนี้เป็นครั้งที่สามติดต่อกัน ด้วยคะแนน 88% มากกว่า TrueMove H อยู่ 1.7 %

6. AIS ชนะรางวัลความเร็วระดับภูมิภาค ประกอบไปด้วย ประสบการณ์ด้านความเร็วในการดาวน์โหลด ประสบการณ์ด้านความเร็วในการอัปโหลด และประสบการณ์การเล่นเกม ขณะที่ DTAC ครองแชมป์ด้านประสบการณ์วิดีโอระดับภูมิภาค โดยได้รางวัลชนะขาดถึง 5 ใน 7 ภูมิภาค ในส่วนของรางวัล 5G ระดับภูมิภาค AIS เอาชนะในด้านความเร็วในการดาวน์โหลด 5G และความเร็วในการอัปโหลด 5G อย่างไรก็ตาม TrueMove H ยัวงครองตำแหน่งผู้นำความพร้อมใช้งาน 5G ระดับภูมิภาค

Related Posts

Send this to a friend