TECH

แคนาดาเล็งใช้ ‘คอมพิวเตอร์ควอนตัม’ แบบโฟโตนิก เชิงพาณิชย์ เครื่องแรกในโลก

ออตตาวา – เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 จัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดา ประกาศการลงทุนครั้งใหม่ของรัฐบาลกลาง มูลค่า 40 ล้านดอลลาร์แคนาดา (ราว 980 ล้านบาท) เพื่อสร้างและใช้งานคอมพิวเตอร์ควอนตัมแบบโฟโตนิกและทนทานความเสียหายเครื่องแรกของโลกในเชิงพาณิชย์

ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นายกรัฐมนตรี ระบุว่าการลงทุนครั้งนี้จะช่วยให้ ซานาดู ควอนตัม เทคโนโลยี อิงค์ (Xanadu Quantum Technologies Inc.) บริษัทการประมวลผลควอนตัมของแคนาดาในโตรอนโต พัฒนาคอมพิวเตอร์ควอนตัมให้มีศักยภาพชั้นนำระดับโลกในการช่วยแก้ปัญหาข้อมูลซับซ้อน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหลายภาคส่วน อาทิ การเงิน การขนส่ง การสร้างแบบจำลองสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนผ่านกองทุนนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ของรัฐบาล และมีมูลค่าถึง 177.8 ล้านดอลลาร์แคนาดา (ราว 4.36 พันล้านบาท) โดยคาดว่าจะสร้างตำแหน่งงานทักษะสูงใหม่ๆ ในสาขาเทคโนโลยีขั้นสูงและการประมวลผลควอนตัม จำนวน 530 อัตรา

ก่อนหน้านี้แคนาดาได้เปิดตัวกลยุทธ์ควอนตัมแห่งชาติ (National Quantum Strategy) ซึ่งลงทุนเพิ่ม 360 ล้านดอลลาร์แคนาดา (ราว 8.82 พันล้านบาท) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แคนาดาในฐานะผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีควอนตัม

อนึ่ง ซานาดู ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2016 มีพันธกิจสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่มีประโยชน์และพร้อมใช้งานแก่ผู้คนทั่วโลก และเป็นผู้นำการพัฒนาเพนนีเลน (PennyLane) คลังสมองแบบซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ (open-source software) หรือซอฟต์แวร์ที่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างเสรี สำหรับการประมวลผลควอนตัมและการพัฒนาแอปพลิเคชัน

ที่มา: สำนักข่าวซินหัว

Related Posts

Send this to a friend