TECH

30 บริษัท ร่วมประมูลคลื่นวิทยุครั้งแรกในไทย 71 คลื่น

30 บริษัท ร่วมประมูลคลื่นวิทยุครั้งแรกในไทย 71 คลื่น กสทช.คาด เงินเข้ารัฐมากกว่า 400 ล้านบาท

วันนี้ (21 ก.พ. 65) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดประมูลคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ มีพลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. เป็นประธาน มีตัวแทนจากผู้ประกอบการเอกชนจำนวน 30 บริษัท เข้าร่วมประมูล

สำหรับการประมูลคลื่นวิทยุเอฟเอ็มครั้งนี้ เป็นการเปลี่ยนระบบกิจการกระจายเสียงจากคลื่นของหน่วยงานรัฐเป็นระบบใบอนุญาต จะเริ่มมีผลวันที่ 4 เม.ย. 65 ระยะเวลาใบอนุญาต 7 ปี โดยมีการนำคลื่นมาประมูลทั้งหมด 71 คลื่นความถี่ จากที่ได้ประกาศจำนวน 74 คลื่นความถี่ โดย 3 คลื่นความถี่ที่เหลือ คือ พื้นที่ กทม. คลื่น 97.5 และ จ.พังงา คลื่น 91.75 มีผู้สนใจยื่นประมูล แต่ไม่มาวางหลักประกัน ส่วนพื้นที่ จ.สตูล คลื่น 99.5 ไม่มีคนสนใจเข้าประมูล

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. กล่าวว่า การประมูลคลื่นวิทยุครั้งนี้ ราคาตั้งต้นที่ 105,000 บาท เป็นราคาที่ศึกษาและพิจารณาว่าเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่และสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถเข้ามาแข่งขันและมีโอกาสได้รับใบอนุญาตได้ คาดว่าจะสร้างรายได้เข้ารัฐไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท ส่วน 3 คลื่นที่ไม่ได้ประมูล จะนำเข้าพิจารณาในบอร์ด กสทช.อีกครั้งว่า จะนำมาเปิดประมูลใหม่ หรือนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะ

สำหรับการเปิดประมูล 71 คลื่นความถี่ แบ่งเป็นความถี่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8 คลื่นความถี่ , ภาคเหนือ 16 คลื่นความถี่ , ภาคกลาง 6 คลื่นความถี่ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 คลื่นความถี่ และภาคใต้ 20 คลื่นความถี่ มีบริษัทเอกชนสนใจร่วมประมูล 30 บริษัท

ส่วนขั้นตอนการประมูล มีกำหนดระยะเวลาการประมูล 60 นาทีต่อคลื่นความถี่ แบ่งผู้ประมูลเป็น 4 รอบ ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องเสนอราคาแรกภายใน 5 นาทีแรกของการประมูล หากไม่เสนอ ถือว่าไม่ประสงค์เข้าประมูล จะถูกตัดสิทธิ์และริบหลักประกัน หากมีผู้เข้าร่วมประมูลเสนอราคาเท่ากัน จะขยายเวลาการประมูลออกไปอีกครั้งละ 5 นาที หากไม่มีการเสนอราคาเพิ่ม จะให้ผู้เข้าร่วมประมูลที่เสนอราคาเท่ากัน จับสลากเพื่อหาผู้มีสิทธิ์ เป็นผู้เสนอราคาสูงสุด

หลังการประมูลเสร็จสิ้น ในช่วงเย็นหรือประมาณ 17.00 น. จะมีการประชุม กสทช. เพื่อรับรองผลการประมูล โดยสำนักงาน กสทช. จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล เพื่อให้ผู้ชนะชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เท่ากับราคาที่ชนะการประมูล รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใน 30 วัน หรือภายในวันที่ 24 มี.ค. 65 แต่หากไม่ชำระให้ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนดจะถูกริบหลักประกัน และห้ามเข้าร่วมการประมูล 2 ปี พร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่ต้องจัดประมูลใหม่

Related Posts

Send this to a friend