TECH

‘พีทีที ดิจิตอล’ จับมือ ‘ไมโครซอฟท์’ ยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์

วันนี้ (5 เม.ย. 66) นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT Digital) และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (Microsoft) โดยมีนายกวีศักดิ์ บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด และนายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนาม

การลงนามความร่วมมือข้อตกลงระหว่าง PTT Digital และ Microsoft มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการดำเนินงานและการให้บริการ พร้อมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ รองรับต่อการขยายโอกาสทางธุรกิจในด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) เพื่อลดความเสี่ยงของการสูญเสียจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

นายกวีศักดิ์ กล่าวว่า ความเสี่ยงด้านไซเบอร์เกิดได้ง่ายขึ้น ทั้งการรั่วไหลของข้อมูลหรือถูกโจมตีทางไซเบอร์ เนื่องจากเชื่อมต่อข้อมูลในรูปแบบ Hybrid Cloud computing โดย PTT Digital ตระหนักถึงความสำคัญในด้าน Cybersecurity จึงเตรียมพร้อมวางแผนบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์ ให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ตอบโจทย์โมเดล Zero Trust ของ Microsoft ซึ่งเป็นการรักษาความปลอดภัยสมัยใหม่ รวมถึงพัฒนาทักษะในส่วนของบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้าน Cybersecurity และการนำโซลูชันของ Microsoft มารับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

การพัฒนาแอปพลิเคชันให้ทันสมัยใหม่และปลอดภัย เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญที่ PTT Digital และ Microsoft ร่วมมือกันเพื่อยกระดับความรู้รองรับนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึง การพัฒนา ‘Application Modernization’ เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชันบนคลาวด์ (Cloud native application) เพื่อพร้อมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล

“ไมโครซอฟท์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมอย่าง PTT Digital ในการเร่งให้เกิด digital transformation ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อนวัตกรรมจากไมโครซอฟท์มาบูรณาการกับความสามารถอันยอดเยี่ยมของทีมงาน PTT Digital เราจะสามารถสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาและทำงานร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมมั่นใจว่าทั้งสององค์กรจะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการนำดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ มากมาย ทั้งในแง่การรับมือภาวะวิกฤต หรือการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน ต้องขอขอบคุณทาง PTT Digital ที่ไว้วางใจในเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ ขอบคุณทีมงานของทั้งสองฝ่ายที่ทำให้ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นได้ และในฐานะ Digital Transformation Accelerator ผมหวังว่าเราจะได้สร้างความสำเร็จให้กับคนไทย ธุรกิจไทย และประเทศไทยร่วมกัน” นายธนวัฒน์ กล่าว

การร่วมมือกันระหว่าง PTT Digital และ Microsoft ถือเป็นก้าวสำคัญต่อการทำธุรกิจแบบ Digitalization ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคตของไทย (New S-Curve)

Related Posts

Send this to a friend