TECH

เดลล์เปิดเคล็ดลับช้อปปิ้งออนไลน์ปลอดภัยสำหรับช่วงเวลาแห่งความสุข

ปัญหาการซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนสูงสุด จากสถิติของศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ 1212 OCC ตั้งแต่เดือน ม.ค.-พ.ย. 2564 พบว่ามีประชาชนร้องเรียนและติดต่อเข้ามารวม 48,513 ครั้ง โดยเป็นการร้องเรียนปัญหาซื้อขายออนไลน์ถึง 33,080 ครั้ง เพิ่มขึ้นกว่า 50% จากสถิติทั้งปี  2563 ที่มีจำนวน 20,619 ครั้ง โดยปัญหาหลักของการซื้อสินค้าออนไลน์คือปัญหาการไม่ได้รับสินค้า และสินค้าไม่ตรงปก ซึ่งอาจแก้ไขได้ด้วยการเลือกซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือ ร้านของแบรนด์โดยตรง หรือเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่มีการรับประกันร้านค้าที่ทำให้สามารถร้องเรียน หรือรับการชดเชยได้โดยง่าย

แต่ทราบหรือไม่ว่า นอกจากปัญหาต่างๆ ข้างต้น ยังมีปัญหา “ภัยคุกคามทางออนไลน์” ที่แฝงมากับการใช้งานแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆ หรือการซื้อของออนไลน์ด้วย เดลล์ เทคโนโลยีส์ จึงมีข้อแนะนำสำหรับการช้อปปิ้งออนไลน์ว่า ข้อสำคัญคือเน้นที่ปลอดภัยเข้าไว้ เพื่อการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ยังปลอดภัย โปรดระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อให้ได้รับการปกป้องในขณะช้อปปิ้งออนไลน์

– เลือกใช้บริการเว็บไซต์ที่มีการรักษาความปลอดภัย

– พยายามเลือกบริการจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงหรือรู้จักและไว้ใจได้เท่านั้น

– หลีกเลี่ยงการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย Wi-Fi สาธารณะ เนื่องจากอาจไม่ปลอดภัยและอาจมีซอฟต์แวร์ประสงค์ร้ายซ่อนอยู่

– ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีรหัสผ่านหรือชุดคำของรหัสผ่านที่แข็งแรง แข็งแกร่งเพียงพอ โดยต้องประกอบไปด้วยตัวเลข ตัวอักษรและสัญลักษณ์พิเศษผสมกัน

– ห้ามนำเอารหัสผ่านเก่ามาใช้ใหม่ หรือเวียนซ้ำ และควรนำการใช้ปัจจัยหลายๆอย่างในการตรวจสอบ และยืนยันตัวบุคคล (multi-factor authentication) มาใช้หากเป็นไปได้

– และที่สำคัญ อย่าคลิกลิงก์ที่น่าสงสัย หรือไม่รู้ที่มาโดยเด็ดขาด

นอกจากนี้ เดลล์ ยังมีคำแนะนำสำหรับผู้เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ หรือแล็ปท็อปใหม่ในช่วงปีใหม่ว่า ให้ทำการถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องใหม่ และต้องทำการลบไฟล์และข้อมูลส่วนตัวและหลักฐานใดๆ ที่บ่งบอกตัวคุณออกจากอุปกรณ์เก่าให้หมด เพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะทำการทิ้งหรือส่งต่ออุปกรณ์นั้นไปให้คนอื่นๆ โดยคอมพิวเตอร์บางเครื่องมาพร้อมกับซอฟต์แวร์สำหรับการโยกย้ายข้อมูล เช่น เดลล์ หลายรุ่นจะมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ Dell Data Wipe ที่ติดตั้งบน BIOS หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ตามแต่ละแบรนด์ และสำหรับคอมที่ไม่มีซอฟต์แวร์สำหรับการลบไฟล์ข้อมูลก็สามารถซื้อซอฟต์แวร์เฉพาะทางมาจัดการเรื่องนี้ได้ เช่น Dell Migrate เป็นต้น

สำหรับการส่งต่อ หรือรีไซเคิลแล็ปท็อป หรืออุปกรณ์เก่าๆ ที่ไม่ได้ใช้แล้ว เดลล์ เทคโนโลยี ที่มุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายปี 2030 ของบริษัทฯ ในการนำเอาวัสดุลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่ากันสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ขายออกไป และยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เช่น ในสหรัฐอเมริกา มีโครงการ Dell Trade in ที่ให้ลูกค้าสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่ยังใช้งานได้มารีไซเคิล โดยมอบเครดิจสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคต หรือมีบริการส่งคืนเพื่อรีไซเคิลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานไม่ได้แล้วฟรีทั่วโลกอีกด้วย

Related Posts

Send this to a friend