TECH

หัวเว่ยร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หนุนศักยภาพหญิงไทยในอุตสาหกรรมไอซีที

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการโซลูชันไอซีที ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union – ITU) บ่มเพาะบุคลากรไอซีที หนุนศักยภาพเยาวชนไทยผ่านโครงการ ‘Girls in ICT Day’ ยกระดับทักษะดิจิทัลเยาวชนสตรีไทยผ่านการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มุ่งเน้นเทคโนโลยี 5G ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และคลาวด์ สอดคล้องกับโครงการ ‘Seeds for the Future’ ที่มีเป้าหมายเพื่อบ่มเพาะบุคลากรดิจิทัลจำนวนกว่า 20,000 คนในประเทศไทยภายในช่วงเวลา 3 ปี

นางสาวซีลีน เฉา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจคลาวด์ของหัวเว่ย กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยจุดประกายให้เยาวชนสตรีหันมาสนใจศึกษาต่อในสาขา STEM, 5G, ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และเทคโนโลยีคลาวด์ ผ่านการเรียนรู้จากบุคลากรหญิงผู้ในวงการไอซีที ตามแนวคิด เทคโนโลยีที่พัฒนาโดยสตรี เทคโนโลยีสำหรับสตรี และเทคโนโลยีที่อยู่คู่สตรี โดยในยุคดิจิทัล การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมุมมองของผู้หญิงจะเป็นกุญแจปลดล็อกสู่ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ แก่ทุกคน

ภายโครงการดังกล่าว มีการจัดกิจกรรมและฝึกอบรมหลากหลาย ทั้งด้านความรู้องค์รวมของเครือข่าย 5G ความรู้พื้นฐานเครือข่ายโทรคมนาคม คลาวด์ คอมพิวติ้ง และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานดิจิทัล การสัมมนาเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพในอุตสาหกรรมไอซีที การประกาศรางวัลโครงการ ‘Seeds for The Future’ และเปิดโอกาสให้เยี่ยมชมสำนักงานของหัวเว่ย โดยโครงการนี้นับเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญไปสู่เป้าหมายในการเร่งผลิตบุคลากรดิจิทัลผ่านการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีคลาวด์ให้ได้ 10,000 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลพาวเวอร์ 10,000 คน ภายใน 3 ปี นอกจากนี้ หัวเว่ยมุ่งฝึกอบรมคนไทย 2,000 คน

การฝึกอบรม ‘Girls in ICT Day’ ช่วยส่งมอบโอกาสให้กับนักเรียน ทั้งเยาวชนหญิงและชายที่อยู่ในกรุงเทพฯ รวมถึงจังหวัดสมุทรปราการและอุทัยธานี 42 คน และจะถูกพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘Seeds for The Future’ ในปี พ.ศ. 2566 ต่อไป

ช่วงปีที่ผ่านมา หัวเว่ยประกาศผนึกกำลังกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกในงาน ‘Walk into ICT Industry’ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจแนวโน้มเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันล่าสุด โดยมีนักศึกษากว่า 20 คนจากทั่วประเทศเข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ของหัวเว่ยในกรุงเทพมหานคร และเข้าฝึกอบรมทักษะดิจิทัลจากสถาบันหัวเว่ย อาเซียน อะคาเดมี่ นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรม ‘Seeds for the Future’ Asia Pacific เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทย 10 คน เข้าค่ายเทคโนโลยี ร่วมการแข่งขัน tech4good ในระดับนานาชาติอีกด้วย

Related Posts

Send this to a friend