TECH

เดลล์ แนะใช้ GenAI เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยไซเบอร์

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เผย GenAI ดาบสองคมในเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ มุมหนึ่งสร้างความท้าทายรูปแบบใหม่ที่ทำให้องค์กรต้องทบทวนเพื่อพัฒนากลยุทธ์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ อีกมุมช่วยเสริมศักยภาพการรักษาความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคาม รวมถึงนำความสามารถด้านการวิเคราะห์มาใช้เพื่อคาดการณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันได้ดียิ่งขึ้น

ฐิตพล บุญประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดเผยว่า GenAI คือจุดเปลี่ยนสำคัญเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ เพราะสามารถเรียนรู้ ทำความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ได้ดี และยังช่วยปกป้องสภาพแวดล้อมไอที แต่ก็อาจกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้โจมตีได้เช่นกัน จึงทำให้เกิดความเสี่ยงสูงกับระบบไอทีและการรักษาความปลอดภัย คำถามที่ตามมาคือองค์กรควรทำอย่างไรเพื่อให้ใช้ประโยชน์จาก GenAI อย่างมีความรับผิดชอบ

อย่างไรก็ดี การรักษาความปลอดภัยเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องใส่ใจ เพราะแฮกเกอร์สมัยใหม่ก็เล็งเห็นศักยภาพของ GenAI โดยใช้ข้อได้เปรียบในเรื่องของความเร็วและการทำงานแบบอัตโนมัติ มาช่วยค้นหาช่องโหว่ในระบบงานขององค์กร จึงควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีอย่างการใช้ GenAI ทำ Deepfakes

ทั้งนี้ การรักษาความปลอดภัยของ GenAI ควรเริ่มตั้งแต่การติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ให้ทั้งประสิทธิภาพและความมั่นใจเรื่องความปลอดภัย รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้งานและการดูแลข้อมูลของผู้ใช้ ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยมาตรการที่จริงจังและเข้มงวดในการควบคุมการเข้าไปใช้งานในระบบ เพื่อป้องกันความเสียหาย และไม่ให้เกิดการนำระบบไปใช้ในทางที่ผิด

นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของคนทำงานและผู้ใช้งาน ถือเป็นสิ่งสำคัญในการตรวจสอบการทำงานของระบบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการวางมาตรการหรือแนวทางที่ช่วยระบุหรือแจ้งเตือนในเวลาที่ระบบทำงานไม่ตรงตามคาดหมาย อีกทั้งควรมีการนำเทคนิคที่ช่วยลดมุมมองที่ไม่เป็นกลาง และหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมมาสนับสนุนการใช้งาน

GenAI ยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภัยจำนวนมากได้ ทำให้สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า ช่วยให้ทีมงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์รับมือกับปัญหาภัยคุกคามได้ดียิ่งขึ้น สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าถึงภัยคุกคามในอนาคต หรือระบุช่องโหว่ที่สร้างความเสียหายได้ อีกทั้งระบบอัตโนมัติ ยังช่วยจัดการความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการควบคุมระบบป้องกันและการตรวจจับที่ลดระยะเวลาในการตรวจจับและตอบโต้การโจมตีเข้ามาที่ระบบ ลดความเสียหาย ทำให้งานรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ดำเนินไปได้โดยอัตโนมัติ

Related Posts

Send this to a friend