Home Posts tagged BRN
DEEPSOUTH

ประธาน PULO ไม่เห็นด้วย BRN ชิงการนำเจรจาสันติภาพใต้ CSO นักวิชาการเชื่อสัญญาณดี

The Reporters สำรวจปฏิกิริยา ของทุกภาคส่วน ต่อการให้สัมภาษณ์ของ นายอานัส อับดุลเราะห์มาน หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพ ขบวนการ BRN ที่ให้สัมภาษณ์สื่อไทยเป็นครั้งแรก หลังเข้าร่วมพูดคุยกับคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย เมื่อ 20 ม.ค.2563 การเปิดตัวให้สัมภาษณ์สื่อครั้งแรกของ
DEEPSOUTH

เปิดใจ “อานัส อับดุลเราะห์มาน” หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพ BRN เชื่อการร่วมพูดคุยกับรัฐไทยเป็นสัญญาณที่ดีต่อสันติภาพ

The Reporters ได้สัมภาษณ์พิเศษคร้ังแรก นายอานัส อับดุลเราะห์มาน หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพ ขบวนการ BRN ที่ร่วมพูดคุยกับ คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนใต้ของรัฐไทย ที่มีพลเอกวัลลภ รักเสนาะ ซึ่งมีการลงนามในร่าง TOR ในการพูดคุยร่วมกันที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 โดยผู้อำนวยความสะดวกมาเลเซีย ตันสรี อับดุล ราฮิม โมฮัมหมัด นอร์ นายอานัส
DEEPSOUTH

รู้จัก อนัส อับดุลเราะห์มาน ผู้นำ BRN ที่เปิดตัวเจรจาสันติภาพรอบใหม่กับรัฐบาลไทย ผู้นำจิตวิญญานคนสำคัญของ BRN

การเจราจาสันติภาพรอบใหม่ระหว่างคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขของรัฐบาลไทย นำโดย พลเอกวัลลถ รักเสนาะ กับ นาย อนัส อับดุลเราะห์มาน หรือ Mr.Anas Abdulrahman ทำให้กระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ น่าจับตาอีกครั้ง เพราะ นายอนัส อับดุลเราะห์มาน คนนี้ ถือเป็นผู้นำระดับสูงของ ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani หรือ BRN อนัส อับดุลเราะห์มาน
DEEPSOUTH

“BRN” ออกแถลงการณ์ ร่วมพูดคุยสันติภาพกับรัฐไทย แก้ปัญหาความขัดแย้งทางอาวุธด้วยการเจรจาทางกรเมือง

ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani หรือ BRN ออกแถลงการณ์จาก กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 21 มกราคม 2563 ระบุว่า BRN และรัฐบาลไทยได้ร่วมหาข้อตกลงในการแก้ไขความขัดแย้งที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนับพันคน ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นด้วยที่จะแก้ไขปัญญหาความขัดแย้งทางอาวุธในปาตาดี