Home Posts tagged โควิด-19
COVID-19

‘กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย’ ผลิตและบริจาคนวัตกรรมหน้ากากแรงดันลบและบวก 1,000 ชิ้น ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ และบริจาคเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ 100 ตัว รวมมูลค่า 40 ล้านบาท มอบ 77 จังหวัด

ในช่วงปลายปี 2563 บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนชาวไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกครั้ง และเหตุการณ์ยังคงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ผนึกกำลังร่วมกับกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย เดินหน้าพัฒนาและผลิต
SOCIAL RESPONSIBILITY

ส่งมอบ อาหารจากใจ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร หนุน จ.สมุทรสาครฝ่าวิกฤตโควิด

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19”แก่บุคลากรทางการแพทย์ และพี่น้องแรงงานต่างชาติที่ถูกกักตัวในตลาดกลางกุ้ง มหาชัย ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ล่าสุด บริษัทฯ ได้มอบอาหารพร้อมทาน กว่า 16,600 แพ็ค ให้แก่ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์
KNOWLEDGE

บอร์ดกสศ. เห็นชอบแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร เพื่อปฏิบัติภารกิจลดความเหลื่อมล้ำภายใต้สถานการณ์ COVID-19

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร กสศ. รับทราบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่เห็นชอบตามความเห็นของสำนักงบประมาณและให้ กสศ.รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาด้วย โดยเห็นควรที่กสศ.คงอัตราเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษในอัตราเท่าเดิมไปก่อนสำหรับปีการศึกษา 1/2565
BUSINESS

ไบเทค เปิดให้บริการตามปกติพร้อมเสริมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด-19 เต็มรูปแบบ

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ประกาศเปิดให้บริการตามปกติ  โดยปรับรูปแบบในการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อสอดรับกับนโยบายและแนวทางของรัฐบาล
COVID-19

เรียนรู้จากสถิติ 1 เดือนหลังการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่

หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ครบ 1 เดือน มีสถิติที่น่าสนใจเพื่อการวิเคราะห์ และมองทิศทางการแพร่ระบาด รวมถึงเพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาดครั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้สรุป และวิเคราะห์สถิติต่างๆ ที่สำคัญ โดยแบ่งแยกตามคลัสเตอร์ที่เกิดการแพร่ระบาดดังนี้ 1. คลัสเตอร์ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งสิ้น 564 ราย
COVID-19

สจล. เดินหน้าแผนสู้โควิด-19 ด้วยนวัตกรรมเปิดตัวหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรค

สจล. เปิดแผนสู้โควิดระลอกใหม่ เร่งเตรียมผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์เพิ่ม หลังส่งมอบแล้วกว่า 800 ชิ้น เปิดตัวหุ่นยนต์ RAIBO-X ฆ่าเชื้อโรค ด้วยแสง UV ครั้งแรกของคนไทย วางแผนพัฒนาเป็นโรงพยาบาลเพื่อคนไทย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ตั้งแต่การแพร่ระบาดรอบแรก จนถึงปัจจุบัน สจล. โดยศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO
COVID-19

รัฐบาลออกมาตรการเยียวยา โควิด-19 ระลอกใหม่

หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือน ธันวาคมที่ผ่านมา ล่าสุดรัฐบาลมีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาต่างๆ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2564) 1. ลดภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค – ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือนสำหรับที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้ไฟฟรี 90 หน่วยแรก สำหรับรอบบิลเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 – ลดค่าน้ำ
COVID-19

“หมอชนะ” ไม่ใช้ก็ได้ ไม่ถูกจับ แต่ทำไมจึงแนะนำให้ใช้ แล้วมันต่างกับแอปเก่าอย่างไร

ในห้วงเวลาการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมา และมีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม จำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันที่พบสูงขึ้น ส่งผลให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าระลอกแรกมาก และทำให้ “การสอบสวนโรค” เป็นไปด้วยความยากลำบากมากขึ้น ทั้งในแง่จำนวนผู้ติดเชื้อที่มีมากขึ้น และในแง่ของ “ข้อมูล”
Politics

‘ราเมศ’ วอนทุกฝ่าย สื่อสารสร้างสรรค์ ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ อย่าซ้ำเติมสถานการณ์โควิด-19

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการสื่อสารในสังคม ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง รวมถึงบุคคลทั่วๆ ไป ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า ทุกฝ่ายควรสื่อสารข้อมูล อย่างสร้างสรรค์ ไม่ควรใช้วาจาซ้ำเติมสถานการณ์ ควรให้กำลังใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารจะต้องยืนอยู่บนความจริงและความถูกต้อง การรับฟังข่าวสารควรมาจากข่าวสารที่แท้จริงจากเจ้าหน้าที่รัฐ
FEATURE

บันทึกโควิด-19 กับความเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา

รอบปีที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบวงกว้างในหลายมิติทั่วโลก รวมทั้งผลกระทบต่อแวดวงการศึกษาในหลายแง่มุม ตั้งแต่การปิดเรียน ปรับมาใช้การสอนผ่านกลไกต่าง ๆ ​ตลอดจนปัญหาทางเศรษฐกิจที่ตามมาที่ทำให้เด็กหลายคนต้องออกจากโรงเรียน ​ ทำให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาถ่างเพิ่มมากขึ้น แต่ทุกอย่างมี 2 ด้านเสมอ ผลกระทบจากโควิด-19 ก็เช่นเดียวกัน เพราะในอีกด้านหนึ่ง โควิด-19