Home Posts tagged สิ่งแวดล้อม
FEATURE

การเดินทางของ ‘ไครียะห์’ ลูกสาวแห่งทะเล ประกายความหวังของชาวจะนะ

เดินทางไกลนับ 10 วัน กว่า 1,000 กิโลเมตรจากบ้านอันเป็นที่รักในจะนะ สู่บ้าน “ปู่ประยุทธ์” น.ส.ไครียะห์ ระหมันยะ สาวน้อยวัย 17 ปี ออกเดินทางจากบ้านที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สู่ทำเนียบรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตร เพื่อยื่นจดหมายถึง “ปู่ประยุทธ์” พลเอกประยุทธ์
SOCIAL RESPONSIBILITY

ซีพีเอฟ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำตลอดกระบวนการผลิต หมุนเวียนนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

นายสุชาติ วิริยะอาภา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ตระหนักดีถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งพลังงานและน้ำ จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนแผนการใช้ทรัพยากรและลดความเสี่ยงของธุรกิจ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยในปี 2562
FEATURE

‘เกรตต้า ธันเบิร์ก’ และ ‘ไครียะห์ ระหมันยะ’ 2 เยาวชนกับอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อโลกและสิ่งแวดล้อม

หนูชื่นชมในสิ่งที่เกรตต้าทำ และอยากบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านหนูว่าตอนนี้สถานการณ์ที่บ้านหนูกำลังเกิดอะไรอยู่ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกำลังจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลกในอนาคต เสียงสะท้อนของ น.ส.ไครียะห์ ระหมันยะ เยาวชนมุสลิมวัย 17 ปี ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ” ได้กล่าวถึง เกรตต้า ธันเบิร์ก เยาวชนชาวสวีเดนวัย 16 ปี ผู้ออกมาเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม
BUSINESS

อุตสาหกรรมอาหารตื่นตัวจัดการขยะอย่างยั่งยืน รับเทรนด์โลกเศรษฐกิจหมุนเวียน

อุตสาหกรรมอาหารของไทยได้นำแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้แก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่บริโภค ทั้งนี้ พลาสติก ยังมีความสำคัญต่อภาคการผลิตอาหาร ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกัน ช่วยปกป้องคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร ป้องกันปนเปื้อนเชื้อโรคจากภายนอก ช่วยยืดอายุในการเก็บรักษา แต่อีกด้านหนึ่ง ทำให้ขยะพลาสติกตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานาน
ENVIRONMENT

ภาครัฐ-เอกชน-ประชาชน ร่วมใจขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อยอดเปิดโครงการ “วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่หมู่เกาะสีชัง”

จากความสำเร็จในโครงการ “วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง 80,000 กิ่ง ที่เริ่มต้นเพื่อล้นเกล้า” ที่ผ่านมา บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมพันธมิตรเริ่มต้น 5 องค์กร ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กองทัพเรือ มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ. วีนิไทย สามารถขยายความร่วมมือในการอนุรักษ์
ENVIRONMENT

20 บริษัทยักษ์ใหญ่ธุรกิจเชื้อเพลิง สร้างมลพิษให้โลกกว่า 35% ตลอด 52 ปีที่ผ่านมา

รายงาน Carbon Major โดย CAI (Climate Accountability Institute) สหรัฐอเมริกา เปิดเผยข้อมูลล่าสุดที่ชี้ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ในธุรกิจน้ำมัน เชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ได้ทำอะไรไว้กับการเปลี่ยนแปลง และวิกฤตสภาพภูมิอากาศของโลกตั้งแต่ปี 2508 จนถึงปี 2560 บ้าง ข้อมูลได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทผู้ผลิตเชื้อเพลิงเพียง 20 อันดับแรกก็ได้ปล่อยคาร์บอนไดอ็อกไซด์ และมีเธน ถึง 480,169