Home Posts tagged สมุทรสาคร
ENVIRONMENT

สมดุลนิเวศป่าชายเลน “ดอนหอยแครง” กลับมาเป็นเหมือนเดิม ความมั่นคงอาหารที่สร้างได้

เมื่อก่อนพื้นที่แถวนี้ เรียกว่า ดอนหอยแครง แต่ในช่วงหลายสิบปีมานี้ หอยแครงหาได้น้อยมาก เรือดุน เรืออวน ต้องออกจากฝั่งไปไกลๆ เพื่อจับกุ้ง หอย ปู ปลา ถึงจะจับได้ แต่หลังปี 2561 เมื่อป่าชายเลนได้รับการฟื้นฟู มีต้นไม้เพิ่มขึ้น ป่ากลับมาสมบูรณ์ เห็นได้ชัดเจนว่าสัตว์หลายชนิดที่เคยหายไปก็กลับมา เช่น
ENVIRONMENT

ฟื้นฟูสมดุลระบบนิเวศป่ายชายเลน สมุทรสาคร สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

การอนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศ ไม่ได้ทำให้เพียงธรรมชาติเกิดความสมดุลเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดสังคมพึ่งตนเอง และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้อีกด้วย โครงการ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน  ที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ร่วมกับชุมชนช่วยฟื้นฟูสมดุลระบบนิเวศป่าชายเลน  2,388 ไร่