Home Posts tagged สมาคมธนาคารไทย
BUSINESS

สมาคมธนาคารไทยขานรับมาตรการแบงก์ชาติช่วยลูกค้าภาคธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จ

สมาคมธนาคารไทย สนับสนุนโครงการ “DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง” ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยทุกสถาบันการเงินร่วมแก้ไขปัญหาด้านหนี้สินของลูกค้าอย่างรวดเร็วและเบ็ดเสร็จในคราวเดียวกัน ลูกค้าเพียงติดต่อกับสถาบันการเงินที่มีวงเงินกู้สูงสุดหรือสถาบันการเงินที่มีวงเงินกู้รายอื่น
Politics

นายกรัฐมนตรีพบสมาคมธนาคารไทย ขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยเหลือคนไทยช่วง โควิด-19 ระบาด

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก “ประยุทธ์ จันทร์โอชา” โดยเปิดเผยว่า วันนี้ได้เดินทางไปพบกับสมาคมธนาคารไทย ได้รับทราบข้อมูลและรับฟังข้อเสนอต่างๆ จากผู้บริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชย์ที่เป็นสมาชิกของสมาคม ซึ่งเป็นการพูดคุยที่มีประโยชน์มาก ซึ่งขอขอบคุณที่ทุกท่านได้แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยที่มีต่อประเทศ